Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tiền lương

Chương trình có tự động hóa công việc quản lý nhân sự theo mỗi doanh nghiệp, bao gồm các chứng từ (Quyết định tiếp nhận vào làm việc, Điều chuyển, Thôi việc) và các báo cáo (Thẻ cá nhân, Danh sách người lao động trong doanh nghiệp).

Trợ giúp tiếp nhận vào làm việc được dùng để nhập nhanh thông tin về người lao động mới. Sau khi nhập thông tin có thể in ngay lệnh tiếp nhận vào làm việc (biểu mẫu T-1). Người lao động có thể được nhận vào vị trí làm việc chính hoặc vị trí kiêm nhiệm.

Tự động hóa các giao dịch tính và trả tiền lương (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản). Để thanh toán tiền lương qua ngân hàng theo thẻ tài khoản của người lao động, chương trình có thực hiện trao đổi thông tin với ngân hàng. 

Tự động tính thuế và các khoản trích theo lương, giữ lại từ lương của người lao động trong doanh nghiệp: thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình có thể lập báo cáo theo thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Khi thực hiện việc hạch toán có tính đến các trường hợp sau trong doanh nghiệp: người tàn tật, cá nhân cư trú không thường xuyên. 


Kế toán bộ phận riêng biệt Trang sau

Kế toán TSCĐ vô hình Trang trước