Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đơn giá mặt hàng

Khi lập chứng từ tiếp nhận và giao hàng, đơn giá HTK có thể được điền tự động. Đối với mỗi mục mặt hàng có thể lưu nhiều dạng giá (giá nhập, giá bán buôn, ...). Các dạng giá khác cũng được dùng để điền tự động vào chứng từ. Đối với giao dịch bán buôn, dạng giá này được chỉ ra trong hợp đồng với đối tác, còn với giao dịch bán lẻ – theo mục tin kho bãi (điểm bán lẻ).

Thông tin về đơn giá được đưa vào cơ sở thông tin bằng chứng từ đặc biệt, mà chúng được lập tự động dựa trên chứng từ tiếp nhận. 

Đặt bảng giá

Trong chương trình có xem xét tính năng thay đổi đơn giá một cách tự động, ví dụ, theo tỷ lệ phần trăm. Khi điền chứng từ mua hoặc bán hàng hoá, vật tư, dạng đơn giá có thể được điền tự động.