Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Bán buôn

Trong giải pháp ứng dụng tự động hoá các nghiệp vụ mua buôn và bán hàng hoá.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Khi lập chứng từ tiếp nhận hàng hoá có thể nhận ngay được biểu mẫu in chuẩn (hoá đơn bán hàng), phiếu nhập kho (mẫu quản trị), phiếu nhập kho mẫu số 01-VT…. 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ

Dựa vào chứng từ tiếp nhận có thể điền các giao dịch liên quan, ví dụ, việc thanh toán cho người bán, cũng như nhập hoá đơn GTGT nhận được từ họ. 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Gian hàng và cung cấp dịch vụ

Người sử dụng có thể lập chứng từ giao hàng cho người mua theo hợp đồng mua bán, ngoài ra ghi nhận việc xuất hàng không chuyển giao quyền sở hữu. Khi đó có thể tính thuế GTGT, nếu chính sách kế toán không xem xét điều đó.


Bán lẻ Trang sau

Giới thiệu Trang trước