Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Giới thiệu kế toán thuế

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" đáp ứng các yêu cầu của luật thuế hiện hành.

Trong phân hệ thanh toán tiền lương có bảo đảm lập các báo cáo thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Thực hiện kế toán các khoản trích theo lương. Để quyết toán thuế và lập tờ khai thuế, trong chương trình có sử dụng các Báo cáo pháp quy.

Đáp ứng các yêu cầu của luật thuế GTGT. Phân hệ Thuế GTGT bảo đảm việc phản ánh hạch toán thuế GTGT trên các tài khoản kế toán doanh nghiệp, lập hóa đơn GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra.

Để thực thi các quy định của luật pháp, trong chương trình có thực hiện kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định chung. Kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế được tiến hành trên hệ thống tài khoản duy nhất. Theo dữ liệu kế toán thuế, chương trình sẽ tự động điền các sổ kế toán thuế.

Trong "1C:KẾ TOÁN 8", kế toán thu nhập và chi phí của cá nhân kinh doanh được tiến hành  theo quy định của luật pháp. Báo cáo thuế được lập một cách tự động.

Trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có đảm bảo cho công tác kế toán thu chi theo các hoạt động kinh doanh chịu thuế khoán và không chịu thuế khoán (chịu thuế thu nhập doanh nghiệp). Các chi phí mà không được phân tách theo các dạng hoạt động tại thời điểm ghi nhận thì sẽ được phân bổ vào cuối kỳ.


Thuế GTGT Trang sau

Báo cáo pháp quy Trang trước