Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Gia công nguyên vật liệu

Doanh nghiệp sản xuất có thể cung cấp dịch vụ sản xuất về nhận gia công nguyên vật liệu của người đặt hàng. Khi đó việc gia công nguyên vật liệu cần được tính độc lập từ khi giao dịch đến khi xuất xưởng thành phẩm bằng phương thức tự làm.

Doanh nghiệp cũng có thể đặt dịch vụ sản xuất, nghĩa là gia công nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp khác. Kế toán dịch vụ này tại doanh nghiệp đặt hàng có đặc điểm riêng, vì doanh nghiệp này vẫn có quyền sở hữu nguyên vật liệu, cũng như toàn bộ thành phẩm và bán thành phẩm nhận được trong quá trình gia công.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có tự động hóa cả hai trường hợp, khi doanh nghiệp đóng vai trò là người nhận gia công và vai trò là người đi thuê gia công.

Kế toán TSCĐ hữu hình Trang sau

Giao dịch sản xuất Trang trước