Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ

Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ là sự đa dạng của HTK có trình tự ghi giảm đặc biệt vào chi phí.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Đối với mỗi bộ quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ thiết lập các tham số ghi giảm: thời gian sử dụng có ích tính theo tháng, phương pháp ghi giảm giá trị trong sản xuất (phương pháp đường thẳng, giảm trừ giá trị khi chuyển giao vào sử dụng, tỷ lệ với khối lượng thành phẩm).

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-1C:KẾ TOÁN tập đoàn

Giá trị quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ được ghi giảm ngay ghi chuyển giao vào sử dụng hoặc được ghi giảm trong thời gian sử dụng. Nếu giá trị được ghi giảm trong thời gian sử dụng thì việc ghi giảm giá trị được thực hiện tự động bằng giao dịch hàng kỳ khi đóng tháng.

Khi chuyển quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ vào sử dụng, chúng tiếp tục được tính trên các tài khoản ngoài bảng đến trước thời điểm ghi giảm (thanh lý) thực tế. Trong chương trình có xem xét tính năng thu lại công cụ và dụng cụ đang sử dụng vào kho, điều chuyển giữa những người chịu trách nhiệm về hàng hoá, vật tư, cũng như việc ghi giảm liên quan đến khấu hao hoàn toàn hoặc theo các lần bị hư hỏng.


Kế toán thương mại Trang sau

Kiểm kê Trang trước