Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kiểm kê

Để đảm bảo tính toàn vẹn tài sản, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm kê thường xuyên.

Đảm bảo khả năng tiến hành kiểm kê HTK theo từng kho và người chịu trách nhiệm về HTK đó.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn - Kiểm kê vật tư hàng hóa trong kho

Theo dữ liệu kiểm kê có thể in biểu mẫu "Bảng so sánh đối chiếu", "Kiểm kê hàng hoá"....

Khi phát hiện thừa (thiếu) HTK, có thể tự động lập chứng từ ghi tăng (ghi giảm) HTK dựa trên chứng từ  kiểm kê.


Quần áo bảo hộ, công cụ dụng cụ Trang sau

Bao bì luân chuyển Trang trước