Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Bao bì luân chuyển

Bao bì luân chuyển là dạng đặc biệt của HTK, được sử dụng khi giao nhận và vận chuyển hàng hoá, thành phẩm. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến bao bì luân chuyển:

 • đưa bao bì luân chuyển cho người mua: người mua cần phải trả lại bao bì này cho doanh nghiệp;
 • nhận bao bì trả lại từ người mua;
 • nhận bao bì luân chuyển từ người bán: sau này doanh nghiệp cần trả lại bao bì này cho người bán, trước thời điểm trả lại, bao bì này vẫn được tính trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo giá tạm tính;
 • trả lại bao bì cho người bán.
Tiến hành kế toán theo số lượng và giá trị tiếp nhận, giao và số dư bao bì luân chuyển theo từng đối tác. Bao bì luân chuyển cần phải kế toán riêng biệt. Để thực hiện điều này, thông tin về việc điều chuyển bao bì luân chuyển được chỉ ra trên thẻ đặc biệt Bao bì của các chứng từ.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ 

Nếu như bao bì được bán cho người mua với điều kiện không trả lại, thì giao bao bì cho người bán tương tự như giao hàng hoá hoặc thành phẩm. Bao bì này không cần tiến hành kế toán riêng biệt.

Kiểm kê Trang sau

Giới thiệu Trang trước