Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kết xuất báo cáo dưới dạng điện tử

Các báo cáo pháp quy mà việc kết xuất được xem xét bởi các chứng từ chuẩn dưới dạng điện tử sẽ có thể được kết xuất dưới dạng điện tử. 

Trước khi kết xuất chương trình tự động kiểm tra báo cáo có sẵn đã được điền đầy đủ hay chưa và tính hợp lệ tương ứng với yêu cầu của các chứng từ chuẩn. Khi không thỏa mãn yêu cầu nào đó, trên màn hình sẽ đưa ra thông báo thông tin. Từ thông báo đó có thể chuyển trực tiếp đến ô được điền không chính xác hoặc chưa được điền của báo cáo.


Cập nhật báo cáo Trang sau

Làm việc với báo cáo Trang trước