Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Báo cáo pháp quy

Hàng kỳ doanh nghiệp cần lập các báo cáo pháp quy, đó là bộ các báo cáo mà quy tắc điền được thiết lập bởi các văn bản pháp luật.

"1C:KẾ TOÁN 8" làm đơn giản hóa tối đa việc giải quyết vấn đề này. Trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có các biểu mẫu báo cáo sau:

 • Các báo cáo tài chính;
 • Tờ khai thuế;

Trong chương trình có nhiều công cụ giúp làm việc thuận tiện với các báo cáo pháp quy, như: lịch kế toán, khả năng tùy chỉnh danh sách báo cáo, diễn giải các chỉ tiêu báo cáo…

Chương trình có tính năng gửi báo cáo cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử. 

Các biểu mẫu báo cáo chuẩn sẽ được thay đổi định kỳ theo quyết định của cơ quan nhà nước. Công ty 1VS theo dõi những thay đổi này và cung cấp cho người sử dụng của mình tính năng cập nhật động các biểu mẫu báo cáo pháp quy.


Làm việc với báo cáo Trang sau

Kiểm tra dữ liệu kế toán Trang trước