Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1С:KẾ TOÁN 8 dành cho tập đoàn

1C:KẾ TOÁN 8 đạt giải Sao Khuê 2011                                                                                                                                        
Khách hàng tiêu biểu      Thông tin triển khai    
          Giải thưởng                        Bài viết liên quan  
          Bảng giá                             Video 


Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp giữa các bộ phận riêng biệt

Thông tin đầy đủ về hoạt động của tất cả các bộ phận

Theo mỗi bộ phận, có thể nhận được thông tin bất kỳ trên cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp.

Hỗ trợ lưu chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp với các bộ phận độc lập

Có hỗ trợ đánh số chứng từ theo các bộ phận hạch riêng biệt.

Để phản ánh các giao dịch giữa những bộ phận riêng biệt, có sử dụng các chứng từ đặc biệt "Giấy báo chuyển".

 Kế toán thuế theo các bộ phận riêng biệt

 Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong một bút toán

Kế toán thuế các bộ phận độc lập

Tự động tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của doanh nghiệp có các bộ phận riêng biệt.

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế – trong một bút toán

Điều này làm đơn giản hóa việc so sánh dữ liệu giữa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như thực thi các quy định của Chuẩn mực kế toán số 17.

 Các báo cáo kế toán mới

 Hiệu suất cao

Các báo cáo kế toán mới

Các báo cáo có những tính năng mới, như: gom nhóm, lọc, sắp xếp thông tin đưa ra báo cáo, trang trí báo cáo bằng màu và cỡ chữ khác nhau.

Hiệu suất cao

Trong giải pháp có cơ chế phong tỏa có điều khiển các bản ghi, tối ưu hóa những thành phần quan trọng nhất để tiến hành xử lý nhanh các tính toán.

 Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"


Tạo dựng trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8" "1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" được phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8", kế thừa giao diện quen thuộc đối với người sử dụng và cách thức trình bày các nghiệp vụ.
Đặc tính giải pháp ứng dụng 1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN  Trang sau

Bài viết liên quan "1C:KẾ TOÁN 8" Trang trước