Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Hạch toán với đối tác

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Chương trình cho phép hạch toán với đối tác theo Việt Nam đồng, ngoại tệ hoặc đơn vị quy ước.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Hạch toán với đối tác - quy đổi tiền tệ

Trong chứng từ tiếp nhận và giao hàng có thể chọn một trong số các phương pháp khấu trừ tạm ứng:  

 • tự động khấu trừ tất cả các khoản ứng trước trong phạm vi hợp đồng; 
 • khấu trừ ứng trước theo chứng từ cụ thể; 
 • không khấu trừ ứng trước. 
Trong các chứng từ thanh toán có thể chọn một trong số các phương pháp phân bổ thanh toán: 

 • tự động phân bổ số tiền thanh toán giữa thanh toán nợ theo hợp đồng và khoản ứng trước; 
 • phân bổ số tiền thanh toán giữa thanh toán nợ theo chứng từ cụ thể và khoản ứng trước; 
 • không khấu trừ nợ, đưa toàn bộ số tiền vào khoản ứng trước. 
Trong chương trình có xem xét tính năng tự động khấu trừ công nợ phải thu và phải trả theo các hợp động khác nhau của một đối tác. Có thể chuyển lại nợ từ đối tác này sang đối tác khác, cũng như ghi nhận giảm nợ khó đòi.  

Biên bản kiểm tra hạch toán với đối tác được lập tự động và lưu lại trong chương trình. Có thể lập biên bản kiểm tra theo hợp đồng riêng biệt của đối tác, tài khoản hạch toán theo Việt Nam đồng và ngoại tệ.  

Trong chương trình có khả năng tiến hành kiểm kê công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Theo kết quả kiểm kê lập mẫu "Biên bản kiểm tra hạch toán với khách hàng, nhà cung cấp và các bên khác".


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Vật tư Trang sau

Vốn bằng tiền Trang trước