Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đóng sổ cuối tháng

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Các giao dịch thường kỳ được tiến hành vào cuối tháng được tự động hóa nhờ các thao tác chuẩn của chứng từ đóng tháng.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Đóng sổ cuối tháng

Bằng các thao tác chuẩn thực hiện các nghiệp vụ sau:  

 • Tính khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình; 
 • Ghi giảm giá quần áo bảo hộ lao động và công cụ dụng cụ đang sử dụng; 
 • Đánh giá lại các khoản ngoại tệ; 
 • Ghi giảm chi phí trả trước; 
 • Xác định các kết quả kinh doanh và đóng các tài khoản đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8; 
 • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Ngoài ra, chương trình tiến hành kiểm tra trình tự kết chuyển chứng từ nhằm phát hiện lỗi liên quan đến sự thay đổi chứng từ của các kỳ trước. 

Để phân tích dữ liệu kế toán sau khi kết chuyển các thao tác chuẩn sử dụng bảng tính hàng kỳ, cũng như các báo cáo kế toán chuẩn.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng tính giá thành sản phẩm


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Kiểm tra nhanh công việc kế toán Trang sau

Bộ phận độc lập Trang trước