Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Bắt đầu làm việc

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

"1C:KẾ TOÁN 8" có một loạt công cụ mà giúp nắm vững chương trình và cho phép nhanh chóng bắt đầu làm việc.  

Khi khởi động lần đầu tiên cơ sở thông tin mới, có thể làm việc ngay trong chương trình. Chỉ dẫn về bắt đầu làm việc cho phép:  

 • quản lý thông tin về doanh nghiệp; 
 • điền tùy chỉnh tham số kế toán và chính sách kế toán; 
 • làm quen với giao diện chương trình theo tham chiếu Làm thế nào để thiết lập 1C:KẾ TOÁN?; 
 • nhập số dư theo tham chiếu Trợ giúp nhập ban đầu số dư; 
 • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác. 
Sau khi điền tùy chỉnh ban đầu có thể ẩn chỉ dẫn (tham chiếu Làm thế nào ẩn chỉ dẫn bắt đầu làm việc?) và tùy chỉnh bàn làm việc phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Trang đầu kế toán tập đoàn phiên bản 3.2

Tính đối ứng của tài khoản kế toán doanh nghiệp – định hướng kế toán theo cấu hình.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Tính đối ứng của tài khoản kế toán doanh nghiệp – định hướng kế toán theo cấu hình.

Danh mục hỗ trợ kế toán:  

 • theo nội dung giao dịch kinh tế biết được, phản ánh giao dịch này bằng đối ứng tài khoản nào; 
 • theo đối ứng tài khoản kế toán doanh nghiệp theo bên Nợ và (hoặc) bên Có biết được, cần phản ánh giao dịch trong cấu hình bằng chứng từ nào; 
 • khi lọc theo chứng từ biết được, giao dịch kinh tế nào được phản ánh trong chứng từ đã chọn; 
 • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Nguyên tắc tiến hành kế toán Trang sau

Tự học 1С:KẾ TOÁN 8 Trang trước