Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tự học "1C:KẾ TOÁN 8"

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Рhiên bản 3.2 của cấu hình "Kế toán doanh nghiệp" phát hành vào tháng 01 năm 2015.  

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" với phiên bản mới giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi làm việc và dễ dàng hơn khi mới học. Mức độ tiện ích và tính năng tiến hành kế toán đã có bước nhảy vọt.  

Bắt đầu làm việc

Khi khởi động cơ sở thông tin mới có thể bắt đầu làm việc ngay trong chương trình. Chỉ dẫn bắt đầu làm việc cho phép:

 • nhập thông tin về doanh nghiệp; 
 • điền tùy chỉnh tham số kế toán và chính sách kế toán; 
 • làm quen với giao diện chương trình theo tham chiếu Làm thế nào để thiết lập 1C:KẾ TOÁN?; 
 • nhập số dư theo tham chiếu Trợ giúp nhập ban đầu số dư; 
 • chuyển số đến các tài liệu phương pháp trên Web hỗ trợ công nghệ thông tin, các tin tức mới của kế toán doanh nghiệp và thông tin hữu ích khác.

Chỉ dẫn theo cơ sở minh họa

Có thể xem tại trung tâm đào tạo trên website, để chuyển tới trung tâm đào tạo vào theo đường dẫn Chính - Thông tin bổ sung (thuộc mục Thông tin) - Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chọn đến tài liệu hỗ trợ (sách, video hướng dẫn, thuật ngữ), chọn tài liệu lời khuyên.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Hướng dẫn theo cơ sở minh họa

Làm quen với "1C:KẾ  TOÁN" 3.2

Đối với người sử dụng vừa chuyển sang phiên bản mới nên xem phần "Làm quen với 1C:KẾ TOÁN" phiên bản 3.2 mà trong đó mô tả giao diện mới và các tính năng mới của chương trình.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Làm quen với Kế Toán 8 phiên bản 3.2

Thông tin hữu ích

Chương trình bao gồm các tham chiếu đến video, bài viết mà hỗ trợ kế toán viên nắm vững nhanh chóng và làm việc hiệu quả với chương trình.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Thông tin hữu ích theo 1C:KẾ TOÁN 8

Phần lớn người sử dụng tự nắm vững chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" nhờ các tính năng đã liệt kê ở đây cũng như dựa vào tài liệu sách về "1C:KẾ TOÁN 8" và nguồn tài liệu Internet dành cho kế toán trên trang www.1vs.vn

Để sử dụng hiệu quả hơn chương trình, các bạn nên tham gia khóa đào tạo tại trung tâm đào tạo của công ty cổ phần hệ thống 1V.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

1C:KẾ TOÁN 8 Bắt đầu làm việc Trang sau 

Các điểm nổi bật của phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Trang trước