X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Tự học "1C:KẾ TOÁN 8"

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có một loạt các công cụ làm đơn giản hóa việc tự học phần mềm, giúp nhanh chóng tiếp cận công việc.


Trợ giúp ban đầu

"Trợ giúp ban đầu" được dùng để nhập những thông tin chính, thông tin cần thiết để bắt đầu làm việc với phần mềm. Sau khi trả lời câu hỏi "Trợ giúp ban đầu" có thể ngay lập tức nhập các chứng từ hiện thời.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trợ giúp ban đầu


Giáo trình điện tử "Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8"

Giáo trình điện tử "Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8" được soạn theo một ví dụ xuyên suốt từ lúc bắt đầu tiến hành kế toán cho đến khi lập ra báo cáo doanh nghiệp. Giáo trình có trình bày về các khái niệm chính của phần mềm và các phương pháp làm việc, giúp hình thành các kỹ năng hữu ích.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8

Giáo trình điện tử "Học nhanh 1C:KẾ TOÁN 8"

Chỉ dẫn theo cơ sở minh họa

Chỉ dẫn theo cơ sở minh họa giúp làm quen với các tính huống kế toán thực tế và chứng từ phản ánh các tình huống đó.

Hướng dẫn theo cơ sở minh họa có tham chiếu tới chứng từ được nhập vào cơ sở minh họa theo nhiều phần hành kế toán. Có thể mở chứng từ trực tiếp từ hướng dẫn và phân tích chứng từ đó.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Hướng dẫn theo cơ sở minh họa

Bảng chức năng

"Bảng chức năng" giúp người sử dụng mới bắt đầu nắm bắt nhanh phần mềm, còn người sử dụng đã có kinh nghiệm thì thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ hàng ngày. Các phần hành kế toán được hiển thị trong bảng chức năng dưới dạng sơ đồ làm việc minh họa trình tự mẫu các giao dịch kinh tế.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng chức năng

Lời khuyên

Cơ chế "Lời khuyên" giúp người sử dụng ghi nhận giao dịch kinh tế, điền danh mục, lập báo cáo.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Lời khuyên

Lời khuyên được mở ra từ menu chính, từ bảng chức năng, cũng như từ biểu mẫu có lời khuyên.

Cơ chế cho phép nhận câu trả lời rõ ràng và đầy đủ cho câu hỏi "Làm thế nào để...?" dưới dạng ngắn gọn, rõ ràng và chỉ dẫn đầy đủ.

Đa số người sử dụng tự học "1C:KẾ TOÁN 8" – bằng các tính năng đã được liệt kê của phần mềm, cũng như bộ tài liệu đi kèm, sách về "1C:KẾ TOÁN 8", nguồn tài liệu khác trên Internet dành cho người làm kế toán tại www.1vs.vn.

Để sử dụng hiệu quả phần mềm thì bạn nên theo học tại các trung tâm đào tạo được phép cấp chứng chỉ, tại các trung tâm của công ty 1VS và các khóa học từ xa qua internet.

Xem thêm về hướng dẫn sử dụng 1C:KẾ TOÁN 8

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


1C:KẾ TOÁN 8 - Hỏi & đáp Trang sau

Tính năng hiện đại Trang trước