Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Giải pháp cơ động

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Trong bộ cài đặt cấu hình "1C:KẾ TOÁN 8" có cơ chế mới là "Giải pháp cơ động", được dùng để tự động hóa trao đổi dữ liệu giữa các nút cơ sở dữ liệu phân tán cùng với việc sử dụng các kênh truyền thông tin khác nhau và cung cấp cho người sử dụng giao diện trao đổi giản lược. Cơ chế "Giải pháp cơ động" được tạo ra trong khuôn khổ dự án chung thuộc Hãng "1C" và Tập đoàn Intel.  

Để trao đổi dữ liệu giữa các nút cơ sở dữ liệu phân tán, có sử dụng tệp mà trong đó có chứa tất cả những thay đổi của cơ sở dữ liệu từ lần trao đổi cuối cùng. Quy trình trao đổi có những thao tác sau:  

 • đọc tệp chứa các thay đổi từ nút trao đổi; 
 • nhập các thay đổi tương ứng vào cơ sở dữ liệu; 
 • ghi tệp chứa các thay đổi diễn ra ở nút hiện tại cho tất cả các nút trao đổi chủ và khách. 
 • Cơ chế trợ giúp cách thức trao đổi tệp với dữ liệu thay đổi sau: 
 • trao đổi dưới dạng tệp (qua đĩa máy tính, đĩa mạng, đĩa rời); 
 • trao đổi tệp qua nguồn FTP (có nghĩa là qua Internet). 
Trong cả hai phương án đều sử dụng tệp theo định dạng XML.  

Cơ chế "Giải pháp cơ động" có công cụ để tùy chỉnh trao đổi dữ liệu. Trong quá trình tùy chỉnh phải chọn cách trao đổi, cũng như thiết lập các sự kiện khi bắt đầu trao đổi. Việc trao đổi sẽ được thực hiện tự động. Ví dụ, có thể thiết lập trao đổi theo lịch biểu: theo ngày được ấn định trong tuần và theo thời gian đã được ấn định. Hoặc trao đổi sẽ thực hiện ngay khi thẻ nhớ Flash được cài vào máy tính (nghĩa là ngay khi máy tính nhìn thấy thư mục ấn định).  

Việc tùy chỉnh khởi động tự động không cản trở quá trình trao đổi vào thời gian tự chọn theo ý muốn của người sử dụng.  

Cơ chế "Giải pháp cơ động" sử dụng đối tượng ứng dụng là sơ đồ trao đổi. Cơ chế có thể làm việc với một vài sơ đồ trao đổi được thiết lập bằng ký hiệu "DIB" (cơ sở dữ liệu phân tán) và những sơ đồ trao đổi không cần ký hiệu này.  

Không những có thể truyền dữ liệu kế toán từ nút vào nút cơ sở dữ liệu phân tán mà còn có thể truyền các thay đổi của phần mềm từ nút trung tâm đến nút địa phương. Khi có những thay đổi này, cần phải lưu ý là trong cơ sở dữ liệu phân tán của "1C:KẾ TOÁN 8" luôn tuân thủ các quy tắc sau: tất cả những thay đổi cấu hình chỉ có thể diễn ra tại một nơi, đó là nút trung tâm. Từ đó, các thay đổi được truyền vào tất cả những nút còn lại của cơ sở dữ liệu phân tán. Cơ chế "Giải pháp cơ động" trợ giúp tự động hóa quá trình này và giảm bớt tối đa các thao tác cho người sử dụng thông thường.

Trao đổi dữ liệu khi làm việc tại nhà và văn phòng

Nhân viên kế toán của doanh nghiệp có thể xử lý dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu của "1C:KẾ TOÁN 8" ở nhà bằng máy tính cá nhân được cài đặt phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8".

Để chuyển dữ liệu của cơ sở dữ liệu từ máy tính vào máy tính, thường sử dụng cơ chế kết xuất và kết nhập cơ sở dữ liệu đang năng XML mà có trong tất cả phần mềm của Hãng "1C". Cơ sở dữ liệu có thể kết xuất vào tệp dành cho thẻ nhớ Flash hoặc thiết bị điện tử khác. Sau đó, tại máy tính khác, cơ sở dữ liệu được kết nhập từ tệp. Nhưng cơ chế này có khuyết điểm sau: mỗi lần kết nhập từ tệp sẽ làm thay đổi hoàn toàn cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nếu có nhiều người sử dụng phần mềm thì người sử dụng không được phép nhập dữ liệu đồng thời vào các phiên bản khác nhau của cơ sở dữ liệu. Để giải quyết vấn đề này cũng như để giảm bớt tối đa khối lượng chuyển dữ liệu, hợp lý nhất là sử dụng cơ chế mới "Giải pháp cơ động".  

Cơ chế "Giải pháp cơ động" giảm bớt quá trình trao đổi dữ liệu của cơ sở dữ liệu giữa nút trung tâm được bố trí ở doanh nghiệp và nút từ xa của mạng nội bộ và được bố trí ở máy tính của nhân viên. Có thể chọn phương thức trao đổi thông qua tài nguyên tệp.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trao đổi dữ liệu khi làm việc tại nhà và văn phòng

Trước tiên, khi sử dụng đối tượng ứng dụng sơ đồ trao đổi, cần phải tạo ra cơ sở dữ liệu phân tán với 2 nút: nút trung tâm là cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp và nút ở xa là máy tính của kế toán viên.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Sơ đồ trao đổi theo doanh nghiệp


Sau đó thiết lập quy tắc trao đổi trong tất cả các nút cơ sở dữ liệu phân tán để trao đổi giữa nút chính và nút phụ. Khi tùy chỉnh có chỉ rõ ra thủ tục trao đổi sẽ khởi động tự động ngay sau khi người sử dụng đặt thẻ Flash vào khe máy tính (nghĩa là ngay khi máy tính nhìn thấy danh mục ấn định).  

Ngoài ra, phải thiết lập bổ sung nút cơ sở dữ liệu của máy tính gia đình cho trường hợp khi từ nút trung ương của cơ sở dữ liệu có xuất hiện các thay đổi trong cấu hình.  

Sau khi tất cả đã được thiết lập ở cả 2 máy tính, việc trao đổi dữ liệu giữa "nhà riêng" và cơ sở dữ liệu trung ương được thực hiện đơn giản. Hết ngày làm việc ở doanh nghiệp, nhân viên kế toán cài thẻ nhớ Flash vào khe của máy tính ở nơi làm việc. Để đáp lại, "1C:KẾ TOÁN 8" khởi động quá trình trao đổi và tự động ghi tệp trao đổi vào thẻ nhớ Flash. Về nhà, nhân viên kế toán mở máy, khởi động "1C:KẾ TOÁN 8" và cài thẻ nhớ Flash vào khe của máy tính ở nhà. "1C:KẾ TOÁN 8" đọc dữ liệu từ thẻ nhớ Flash và nhập những thay đổi cần thiết vào cơ sở dữ liệu của máy tính ở nhà. Sau khi làm việc ở nhà, nhân viên kế toán chuyển dữ liệu ngược lại bằng cách tương tự.  

Có thể sử dụng cơ chế nhiệm vụ thường kỳ. Thời gian biểu của nhiệm vụ thường kỳ có thể thiết lập có độ chi tiết hóa đến các ngày trong tuần, phút…


Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Tùy chỉnh việc trao đổi dữ liệu


Trao đổi dữ liệu với người sử dụng lưu động

Cơ chế "Giải pháp cơ động" giảm bớt trao đổi dữ liệu với nút lưu động của cơ sở dữ liệu được cài đặt trong máy tính xách tay.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trao đổi dữ liệu với người sử dụng lưu động

Nhờ sử dụng đối tượng ứng dụng là sơ đồ trao đổi, khối lượng thông tin được truyền có thể giảm đến mức tối thiểu, đối với Internet có thể sử dụng kênh thông tin với khả năng truyền dẫn thấp (ví dụ: kết nối bằng điện thoại di động hoặc kết nối Dial-up).  

Để kết hợp tốt nhất khối lượng thông tin được truyền và truy cập các kênh thông tin, có thể kết hợp các phương pháp trao đổi dữ liệu khác nhau.  

Ví dụ, có thể thiết lập quy trình, trong đó nhân viên lưu động sẽ nhận được khối lượng dữ liệu chính ở văn phòng và kết nối máy xách tay vào mạng nội bộ. Trong giờ làm việc dữ liệu sẽ được trao đổi với nhau với khối lượng dữ liệu không lớn theo kênh thông tin.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Tự học "1C:KẾ TOÁN 8" Trang sau

Tính năng bổ sung Trang trước