X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Kế toán vốn bằng tiền

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Kiểm soát hiệu quả dòng vốn, nhận lại thông tin linh hoạt và chính xác, giám sát việc hạch toán với đối tác là điều kiện khăng khít cho doanh nghiệp hiện đại tồn tại an toàn. Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" bao gồm phân hệ kế toán vốn bằng tiền, đảm bảo cho việc lập ra chứng từ chỉ tiêu tiền tệ: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi.

Chứng từ có thể được lập dưới dạng in và dạng điện tử.

Sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng được lập ra tự động.

Có khả năng hạch toán thanh toán bằng ngoại tệ và đơn vị quy ước.

Các giao dịch tiền tệ được phản ánh tự động vào kế toán doanh nghiệpkế toán thuế.


Kế toán theo các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ

Trong kế toán phân tích có thể tiến hành kế toán theo các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ. Khi có sử dụng phương pháp phân tích này thì "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" sẽ được điền tự động.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nếu doanh nghiệp không sử dụng biểu mẫu 3 thì kế toán theo các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ có thể ngắt bỏ để đơn giản hóa công việc với chứng từ tiền mặt và tiền gửi.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Giao dịch tiền mặt Trang sau

Kế toán sản xuất Trang trước