Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


So sánh các phiên bản của 1C:KẾ TOÁN 8

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Chương trình "1C:KẾ TOÁN 8 có phát hành các phiên bản như sau:  

 • học tập; 
 • căn bản; 
 • mở rộng; 
 • tập đoàn. 
Để sử dụng thực tế nên dùng phiên bản Căn bản, Mở rộng và Tập đoàn. Các phiên bản khác nhau ở chức năng và phiên bản "1C:KẾ TOÁN 8 Tập đoàn" có chức năng rộng hơn cả. Nếu khi Bạn làm việc thực tế có phát sinh mở rộng chức năng, có thể sẽ chuyển sang phiên bản phù hợp.

So sánh chức năng các phiên bản khác nhau của phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

1C:KẾ TOÁN 8
Căn bản
Mở rộng
Tập đoàn
 Giải pháp đóng gói để tiến hành kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế
 Lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế
 Quản lý kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp  
 Tiến hành kế toán theo lô

 Tùy chỉnh tài khoản kế toán vật tư, hàng hóa và thanh toán với đối tác
 Kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong các cơ sở thông tin riêng biệt
 Kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở thông tin

 Kế toán trong các bộ phận riêng biệt


 Có khả năng thay đổi (thiết kế cấu hình) giải pháp ứng dụng

 Chế độ làm việc nhiều người sử dụng, trong đó có hỗ trợ làm việc theo phương án  Client-server

 Làm việc với cơ sở thông tin phân tán
 Hỗ trợ COM-connection và Automation-server

 Sử dụng ở chế độ Web-server
Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


1С:KẾ TOÁN 8, phiên bản học tập Trang sau

Tự học "1C:KẾ TOÁN 8" Trang trước