Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nhập giao dịch thủ công

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Đôi khi người kế toán cần nhập thủ công bút toán vào cơ sở thông tin. Đối với trường hợp này, trong cấu hình có xem xét nhập thủ công các bút toán. Phương pháp này khác biệt ở chỗ làm mất nhiều thời gian, vì vậy không được khuyến cáo áp dụng. Khi nhập thủ công một phần các giao dịch lặp lại có thể nghĩ đến phương án thay thế - sử dụng chứng từ phù hợp của cấu hình.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Giao dịch

Vốn bằng tiền Trang sau

Ghi nhận dữ liệu hoạt động kinh tế bằng chứng từ Trang trước