Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nguyên tắc tiến hành kế toán

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người làm kế toán phải được cung cấp các công cụ tự động hóa hiệu quả và đáng tin cậy.  

Nguyên tắc tiến hành kế toán doanh nghiệp được thực thi trong "1C:KẾ TOÁN 8" đáp ứng yêu cầu cao về độ tin cậy và tính hiệu quả, hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam, đồng thời bảo đảm nhu cầu kinh doanh.  

Trong thành phần giải pháp ứng dụng có hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được thiết lập theo quyết định của Bộ tài chính Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 20/12/2014.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Hệ thống tài khoản TT200

Thành phần tài khoản, việc tùy chỉnh kế toán phân tích, kế toán ngoại tệ, kế toán số lượng cho phép tính đến đến những yêu cầu của luật pháp.  

Người sử dụng cũng có thể tự quản lý các phương pháp kế toán trong khuôn khổ tùy chỉnh chính sách kế toán và tạo các tiểu khoản mới.  

Trong kế toán doanh nghiệp truyền thống, các bút toán được dùng để phản ánh các giao dịch kinh tế chỉ theo các tài khoản của kế toán doanh nghiệp. Trong giải pháp ứng dụng "1C:KẾ TOÁN 8" chức năng của bút toán được mở rộng: bút toán có thể được sử dụng để phản ánh các giao dịch kinh tế cả trong kế toán phân tích. Việc này được thực hiện trong bút toán bằng cách sử dụng các đối tượng phân tích bổ sung, hay còn gọi là các khoản mục.  

Khoản mục là đối tượng chi tiết của kế toán phân tích, ví dụ đối tác, kho bãi, bộ phận, người lao động.... Dạng khoản mục được ghi trực tiếp vào các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Khoản mục tài khoản kế toán doanh nghiệp

Phương pháp chính ghi nhận các giao dịch kinh tế trong kế toán là nhập vào cơ sở thông tin chứng từ tương ứng với chứng từ gốc của kế toán doanh nghiệp.  

Phương pháp thay thế tiến hành kế toán là ghi nhận dữ kiện kinh tế bằng cách sử dụng nhập giao dịch thủ công.  

Trong chương trình có các phương pháp khác nhau để tối ưu hóa công việc của người kế toán. Các phương pháp đó như sau: cơ chế điền chứng từ ban đầu, Kiểm tra nhanh công tác kế toán.  

Để xem kết quả công việc kế toán hiện tại sử dụng báo cáo chuẩn. Báo cáo chuẩn là cơ chế sử dụng dữ liệu chi tiết và tổng hợp của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế một cách hiệu quả.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Ghi nhận dữ liệu hoạt động kinh tế bằng chứng từ Trang sau

Bắt đầu làm việc Trang trước