X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Tính lương và thanh toán tiền lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» tự động hóa các thao tác về tính lương và thanh toán tiền lương.

Tính lương

Thanh toán tiền lương

Chuyển khoản tiền lương vào tài khoản cá nhân của người lao động


Tính lương

Khi tiếp nhận vào làm việc, cần ghi rõ bộ phận, chức vụ và mức lương của người lao động.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Tiếp nhận vào làm việc trong doanh nghiệp

Toàn bộ việc hạch toán tiền lương và các khoản khấu trừ lương được thực hiện trong biểu mẫu chứng từ "Bảng tính lương".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng tính lương

Để lập bảng tính lương, cần tạo chứng từ mới và đưa ra những tham số chung nhất: tiền lương hàng tháng, công ty, bộ phận, sau đó các thao tác còn lại là điền thành phần bảng chứng từ và các tính toán kèm theo. Việc tính toán đều có thể thực hiện tự động. Trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh lại tiền lương và tính lại thuế thu nhập cá nhân.


Trả lương

Để chuẩn bị trả lương sử dụng chứng từ "Bảng thanh toán tiền lương".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng thanh toán tiền lương

Chứng từ được lập và điền một cách tự động. Trong chứng từ có sử dụng khả năng nhập thông tin về hình thức trả lương: tại quỹ tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" bảo đảm việc lập mẫu in có liên quan đến việc tính lương.

Nếu chọn phương pháp thanh toán tiền lương "Bằng tiền mặt" thì từ biểu mẫu màn hình chứng từ, có thể in bảng thanh toán tiền lương. Nếu ở doanh nghiệp chấp nhận việc trả lương riêng biệt cho từng người lao động thì thay vào đó, có thể in ra bộ phiếu chi cho từng người.

Số liệu về việc trả lương cho người lao động được nhập bằng chứng từ kế toán tiền mặt. Khi trả lương bằng sự trợ giúp của bảng thanh toán, số liệu trả lương được nhập bằng chứng từ "Phiếu chi" mà có thể lập từ biểu mẫu màn hình của chứng từ "Bảng thanh toán tiền lương". Đối với chứng từ kế toán tiền mặt có tự động lập các bút toán, phản ánh vào kế toán doanh nghiệp các khoản nợ phải trả người lao động. Hơn nữa, để phản ánh chính xác các thay đổi về tình trạng hạch toán với người lao động, trong chứng từ thanh toán phải ghi xuất xứ về chứng từ thuộc phân hệ tiền lương "Bảng thanh toán tiền lương", bởi vì chính trong chứng từ này có bảng lương của người lao động và số tiền mà họ được nhận.


Chuyển khoản tiền lương vào tài khoản cá nhân của người lao động

Số liệu trả lương qua ngân hàng được nhập bằng chứng từ "Ủy nhiệm chỉ" và có thể điền tự động từ biểu mẫu chứng từ "Bảng thanh toán tiền lương".

Để phân phát tiền lương bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng theo tài khoản cá nhân của người lao động cần sử dụng cơ chế đặc biệt trao đổi thông tin, cơ chế này được tạo lập bởi công ty "1VS" cùng với ngân hàng – nơi mở tài khoản cho người lao động. Thông tin được chuyển từ doanh nghiệp tới ngân hàng và từ ngân hàng tới doanh nghiệp dưới dạng tệp có định dạng XML. Để đọc thông tin từ tệp nhận được, để tạo tệp được sử dụng để gửi cho ngân hàng, trong  Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" có sử dụng bộ xử lý đặc biệt.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kết nhập/Kết xuất các giao dịch theo tài khoản cá nhân của người lao động

Cơ chế trên cho phép doanh nghiệp chuyển thông tin cần thiết cho ngân hàng dưới dạng điện tử để mở tài khoản cá nhân của người lao động và nhận lại từ ngân hàng thông tin xác nhận về việc mở thẻ của người lao động với những tham số cần thiết được lưu trong thẻ cá nhân của người lao động, sau đó tổ chức chuyển khoản tiền lương vào thẻ cá nhân của người lao động.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Thuế và khoản trích theo lương Trang sau

Kế toán nhân sự Trang trước