X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Thuế và các khoản trích theo lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Khi lập chứng từ "Bảng tính lương", thuế thu nhập cá nhân được ghi nhận và khấu trừ vào lương theo từng người lao động.

Các khoản trích theo lương được tính được chia ra thành 2 phần, một phần do người doanh nghiệp trả, một phần khấu trừ lại từ lương của người lao động. Hạch toán các khoản trích theo lương được nhập vào chứng từ riêng biệt "Trích theo lương". Việc điền vào phần bảng chứng từ được thực hiện tự động cùng với việc sử dụng thông tin từ chứng từ "Bảng tính lương".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trích theo lương

Kết quả hạch toán các khoản trích theo lương có thể được người sử dụng sửa lại bằng tay.

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" bảo đảm lập ra tất cả các bản báo cáo cần thiết về thuế các khoản trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân dưới dạng điện tử và dạng giấy.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Báo cáo pháp quy Trang sau

Tính lương và thanh toán lương Trang trước