X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Kế toán tiền lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" bảo đảm tự động tính các khoản liên quan đến tiền lương của người lao động.

Trong phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" có thực hiện công việc kế toán nhân sự bao gồm cả những người làm kiêm nhiệm. Khi đó việc kiêm nhiệm nội bộ được hỗ trợ theo tỷ lệ (nghĩa là có thể bãi bỏ sự hỗ trợ này, nếu như điều đó không được chấp nhận ở doanh nghiệp). Bảo đảm lập các biểu mẫu chuẩn về người lao động.

Sơ đồ lưu chuyển các số liệu chính khi thanh toán tiền lương được trình bày ở dưới đây.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán tiền lương

Tự động hóa:

 • tính thu nhập dành cho người lao động của doanh nghiệp theo mức lương;

 • hạch toán với người lao động đến khi thanh toán tiền lương hoặc lương ký quỹ;

 • tính thuế, nộp các khoản trích theo lương;
 • lập báo cáo thuế (theo thuế thu nhập các nhân, các khoản trích theo lương).

Khi tính lương trong doanh nghiệp cần chú ý đến:

 • người tàn tật;

 • người cư trú không thường xuyên chịu thuế.

Trợ giúp theo kế toán lương

Để nâng cao tính trực quan và đơn giản hóa việc khoản các giao dịch kế toán nhân sự nên sử dụng "Trợ giúp kế toán tiền lương".


Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trợ giúp theo kế toán lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Kế toán nhân sự Trang sau

Kế toán thuế Trang trước