Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán tiền lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" tự động hóa việc luân chuyển nhân sự theo mỗi doanh nghiệp bao gồm việc lập chứng từ (lệnh tiếp nhận vào làm việc, điều chuyển, thôi việc) và báo cáo (thẻ cá nhân của người lao động, báo cáo về thành phần nhân sự trong doanh nghiệp).  

Trợ giúp tiếp nhận người lao động vào làm việc được sử dụng để nhập nhanh thông tin về người lao động mới. Sau khi nhập thông tin, có thể in ngay lệnh tiếp nhận người lao động vào làm việc. Người lao động có thể được tiếp nhận vào làm chính hoặc kiêm nhiệm.  

Trong chương trình tự động hóa các nghiệp vụ tính lương và trả lương (qua ngân hàng hoặc quỹ tiền mặt). Để phân bổ tiền lương cần chuyển khoản, theo thẻ tài khoản của người lao động, chương trình tiến hành trao đổi thông tin với ngân hàng.  

Tự động trích thuế và lệ phí mà cơ sở chịu thuế là tiền lương của người lao động: thuế thu nhập cá nhân, thuế trích theo lương…. Trong chương trình xem xét lập báo cáo về thuế thu nhập cá nhân và thuế trích theo lương dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy, bao gồm việc chuẩn bị lập báo cáo trích theo lương. Khi hạch toán ghi nhận việc có trong doanh nghiệp: người khuyết tật, người cư trú tạm thời.  

Các tài khoản kế toán dùng để đặt vào các bút toán được lập ra tự động, tương ứng với các thiết lập ban đầu trong danh sách các phương pháp định khoản tiền lương. 

Để phản ánh các số liệu về thu nhập và khấu trừ của người lao động vào kế toán doanh nghiệp, trong chương trình có dùng chứng từ "Bảng tính lương".

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng tính lương

Việc thanh toán tiền lương cho người lao động được nhập bằng các chứng từ chỉ tiêu tiền tệ của phân hệ kế toán vốn bằng tiền. Để phản ánh đúng nghiệp vụ kế toán về việc thay đổi trạng thái hạch toán với từng nhân viên, trong chứng từ thanh toán có chỉ ra đường dẫn tới chứng từ của phân hệ tiền lương "Bảng thanh toán tiền lương", vì chính trong chứng từ này có chứa bảng lương và tiền lương được lĩnh, trừ thuế thu nhập cá nhân và những khoản khấu trừ khác.


Bộ phận độc lập Trang sau

Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình Trang trước