Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Hàng hóa ký gửi

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Trong chương trình hỗ trợ kế toán theo các hợp đồng ký gửi (đại lý) đối với gửi hàng để bán và nhận hàng bán hộ.  

 • Tự động ghi nhận việc bán hàng và dịch vụ qua đại lý. Ngoài ra, còn hỗ trợ phản ánh các giao dịch chuyển hàng cho bên nhận lại hàng ký gửi để bán. 
 • Tự động ghi nhận dịch vụ đại lý từ phía đại lý (cung cấp dịch vụ theo doanh nghiệp nhưng thông qua chi nhánh) và từ phía chi nhánh (cung cấp dịch vụ qua đại lý); 
 • Tự động ghi nhận mua ký gửi hàng hóa, dịch vụ từ phía người nhận bán hộ (đại lý), cũng như từ phía người đặt ký gửi (chi nhánh). Chương trình có tính đến điểm đặc biệt khi lập chứng từ ghi nhận thuế GTGT với các giao dịch như vậy. 
Kế toán giao dịch ký gửi được phản ánh bằng các chứng từ giống như ghi nhận bán buôn hoặc bán lẻ.  

Phù hợp với các điều kiện của hợp đồng, doanh nghiệp định kỳ báo cáo với người đặt ký gửi và lập báo cáo của người nhận bán hộ. Khi lập báo cáo cho người đặt ký gửi hoặc ghi nhận báo cáo của người nhận bán hộ, có thể tiến hành hạch toán ngay và phản ánh khoản hoa hồng giữ lại. Việc hạch toán khoản hoa hồng được tiến hành độc lập phù hợp với các điều kiện đã chỉ ra trong hợp đồng nhưng có thể được thay đổi trực tiếp trong chứng từ.


Sản xuất Trang sau

Đặt bảng giá Trang trước