Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đặt bảng giá

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Khi lập nghiệp vụ tiến nhận và giao hàng, đơn giá hàng hóa có thể được điền tự động. Đối với mỗi mặt hàng, có thể lưu nhiều dạng giá (giá mua, giá bán buôn…). Các dạng giá được sử dụng để điền tự động vào các chứng từ. Đối với các dạng giao dịch bán buôn chỉ ra dạng giá trong hợp đồng với đối tác, còn đối với nghiệp vụ bán lẻ chỉ ra dạng giá trong các mục tin kho bãi (điểm bán).

Thông tin về đơn giá được nhập vào cơ sở thông tin bởi các chứng từ chuyên biệt, mà có thể được lập tự động trên cơ sở chứng từ tiếp nhận.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Đặt bảng giá

Trong chương trình có tính năng thay đổi tự động đơn giá, ví dụ, theo tỷ lệ phần trăm. Trên cơ sở dữ liệu theo một dạng giá có thể nhập dạng giá mới.  

Khi điền chứng từ tiếp nhận hoặc giao hàng, dạng giá sẽ được điền tự động.


Hàng hóa ký gửi Trang sau

Bán lẻ Trang trước