Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Bán lẻ

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Doanh nghiệp có thể tiến hành bán lẻ có sử dụng một hoặc nhiều điểm bán. Chương trình đảm bảo ghi nhận bán lẻ và số dư hàng hóa tại từng điểm bán. Lúc này, điểm bán có thể được đảm bảo bởi các bộ thiết bị bán hàng khác nhau, hơn nữa các điểm bán có sự khác nhau về mức độ tự động hóa.  

Vì lợi ích phản ánh bán lẻ trong cơ sở thông tin, các điểm bán được chia thành hai loại khác nhau:  

 • điểm bán được tự động hóa; 
 • điểm bán chưa được tự động hóa. 
Trong chương có thể tiến hành kế toán theo nhiều chế độ chịu thuế khác nhau (chịu thuế môn bài và không chịu thuế môn bài) đối với các điểm bán khác nhau.  

Chương trình hỗ trợ các phương pháp thanh toán khác nhau. Hơn nữa, chương trình cho phép thanh toán bằng thẻ thanh toán, tín dụng ngân hàng và tiền mặt.  

Điểm bán được tự động hóa  

Điểm bán được tự động hóa cung cấp dữ liệu chính xác hơn cũng như linh hoạt hơn khi ghi nhận. Theo "1C:KẾ TOÁN 8", điểm bán được coi là tự động nếu công cụ thiết bị bán hàng của điểm bán hoặc đặc điểm của hoạt động bán hàng thì hàng ngày cho phép lập báo cáo chi tiết về hàng bán.  

Người bán hàng – thủ quỹ đóng phiên làm việc phù hợp với các quy tắc hiện tại liên quan đến sử dụng thiết bị kiểm soát quỹ. Lúc này, khi đóng phiên làm việc trong chương trình sẽ lập báo cáo về hàng bán.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bản kê bán lẻ hàng hóa

Điểm bán chưa tự động 

Điểm bán được coi là chưa tự động nếu hàng ngày tại đó chưa ghi nhận hàng bán. Tại điểm bán chưa tự động, máy ghi nhận tiền mặt được sử dụng chỉ để ghi nhận số tiền đã nhận từ khách hàng, mà cần thiết để tuân thủ quy tắc hiện hành sử dụng thiết bị kiểm soát quỹ.  

Giả sử, máy ghi nhận tiền mặt không liên kết với cơ sở thông tin và không tiến hành kế toán nghiệp vụ xuất hàng cho khách. Với số lượng lớn hàng hóa luân chuyển thì việc này sẽ dẫn đến sau một thời gian sẽ không biết chính xác số lượng thực tế tại điểm bán.
Để tránh sai lệch giữa dữ liệu về số dư hàng hóa trong cơ sở thông tin và số lượng thực tế cần định kỳ tiến hành kiểm kê. Kết quả kiểm kê sẽ được nhập vào cơ sở thông tin. Có thể tiến hành kiểm kê theo các điểm bán và theo người chịu trách nhiệm.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Kiểm kê hàng hóa - Bán lẻ

Thông thường, độ lệch phát hiện nhờ kiểm kê chính là khối lượng bán hàng sau kiểm kê lần trước. Vì vậy, dựa trên chứng từ kiểm kê có thể tự động ghi nhận doanh thu bán lẻ, còn nếu cần có thể tiến hành ghi giảm hàng thiếu, hàng thừa.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Đặt bảng giá Trang sau

Bán buôn Trang trước