Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thuế GTGT

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

"1C:KẾ TOÁN 8" đáp ứng các yêu cầu của chế độ kế toán và quy định pháp luật liên quan đến thuế GTGT. Trong chương trình có phân hệ Thuế GTGT, tự động hóa tất cả những thủ tục cần thiết bao gồm lập chứng từ đặc biệt dành cho kế toán thuế GTGT như: hóa đơn GTGT cũng như biểu mẫu báo cáo thuế pháp quy. 

Kế toán thuế GTGT đầu vào

Khi tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ, thuế GTGT được tính theo quy trình sau.

Trong công việc hiện nay, khi nhập chứng từ tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ vào cơ sở dữ liệu, tiền thuế GTGT được tính tự động. Khi đó có lập bút toán ghi Nợ tài khoản 133. Để xác định tự động tiền thuế GTGT, chương trình có sử dụng thuế suất GTGT được ghi trong danh mục "Mặt hàng" dành cho từng mặt hàng và dịch vụ được ghi vào chứng từ. Trên cơ sở chứng từ có thể ghi nhận hóa đơn GTGT.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Hóa đơn GTGT đầu vào


Khi đến thời hạn nộp báo cáo, thuế GTGT theo chứng từ tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ sẽ được khấu trừ (nghĩa là sử dụng để giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách) chỉ khi thỏa mãn các các điều kiện là trong cơ sở dữ liệu đã nhập chứng từ "Hóa đơn GTGT đầu vào".

Kế toán thuế GTGT đầu ra

Trong chứng từ giao hàng, thuế GTGT được tách ra tự động khi điền phần bảng chứng từ. Theo chứng từ phần mềm tự động lập ra bút toán phản ánh thuế GTGT trong kế toán doanh nghiệp.

Hóa đơn GTGT có thể được lập ra tự động trực tiếp từ biểu mẫu màn hình của chứng từ giao hàng.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Hóa đơn GTGT đầu ra


Từ biểu mẫu màn hình hóa đơn GTGT có thể in ra giấy làm nhiều bản: một bản cần giao cho người mua, một bản để ghi nhận vào sổ kế toán hóa đơn GTGT đầu ra.

Giao dịch hàng kỳ theo kế toán GTGT 

Nếu trong doanh nghiệp có lượng lưu chuyển chứng từ lớn và phức tạp thì vào cuối kỳ báo cáo cần thực hiện một loạt giao dịch hàng kỳ theo kế toán GTGT, giao dịch này tự động xử lý dữ liệu cơ sở thông tin được nhập bởi các chứng từ khác nhau.

Để thực hiện giao dịch hàng kỳ nên sử dụng "Trợ giúp theo thuế GTGT".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Trợ giúp theo thuế GTGT

"Trợ giúp theo thuế GTGT" làm đơn giản hóa công việc, nâng cao tính trực quan và kiểm soát trình tự thao tác.

Báo cáo thuế GTGT

"1C:KẾ TOÁN 8" bảo đảm tự động lập và đưa ra in biểu mẫu báo cáo thuế chuyên dụng – bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra. Điều kiện cần thiết để lập chính xác những biểu mẫu báo cáo trên là nhập vào cơ sở thông tin toàn bộ thông tin về việc tiếp nhận, giao hàng và cung cấp dịch vụ, về khoản trả trước đã nhận, ghi nhận hóa đơn GTGT. Nếu tuân thủ những yêu cầu trên thì việc lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc bán ra sẽ mất ít thời gian.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra

Báo cáo thuế GTGT cũng được điền tự động. Báo cáo thuế nằm trong biểu mẫu báo cáo pháp quy.

Những trường hợp phức tạp của kế toán thuế GTGT 

"1C:KẾ TOÁN 8" dùng cho các tình huống phức tạp của thuế GTGT xảy ra trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp và dùng để phản ánh những tình huống này trong các biểu mẫu báo cáo.  

Tự động hóa kế toán thuế GTGT khi mua hàng, bán hàng cùng với việc áp dụng thuế suất 0% (dành cho các hoạt động xuất khẩu và các trường hợp tương tự). Giao dịch hàng kỳ khẳng định thuế suất 0% giúp ghi nhận sự kiện khẳng định hoặc không khẳng định thuế suất GTGT 0% theo các giao dịch như vậy.  

Nếu hàng hóa và dịch vụ nhận được từ người bán có liên quan đến hoạt động bán hàng không nộp thuế GTGT thì thuế GTGT theo mặt hàng và dịch vụ này không được tiếp nhận để khấu trừ. Chương trình có thao tác kế toán phục hồi thuế GTGT, dùng để hủy bỏ việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã được thực hiện trước đó, nếu như hàng hóa và dịch vụ mua vào sau này có liên quan đến việc bán hàng không chịu thuế GTGT.  

Có khả năng xác nhận thuế GTGT đã nộp cho hải quan khi nhập khẩu. Thuế GTGT này sau này có thể được đưa vào khấu trừ nếu không có những lý do bổ sung nghiêm cấm việc đó.  

"1C:KẾ TOÁN 8" dùng cho trường hợp khi một phần hàng hóa được xuất khẩu còn một phần được tiêu thụ trong nước, khi tiếp nhận hàng hóa sử dụng để sản xuất sản phẩm, công việc, dịch vụ, hàng hóa, một phần của những hoạt động này được thực hiện không chịu thuế GTGT, còn phần khác không tính thuế GTGT, hoặc tính thuế GTGT theo thuế suất 0%.  

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có tính trước trường hợp, khi doanh nghiệp đóng vai trò là người đại diện nộp thuế GTGT. Dấu hiệu cho việc này là khi người đại diện được ghi trong hợp đồng với người bán. Những người bán này có thể là người cho thuê tài sản (các cơ quan hành chính sự nghiệp) hoặc các công ty nước ngoài chưa đăng ký mã số thuế tại Việt Nam. Trong "1C:KẾ TOÁN" có chú ý đến yêu cầu của luật pháp về trình tự đặc biệt khấu trừ thuế GTGT theo xây lắp. Kế toán thuế GTGT theo xây lắp được thực hiện theo từng đối tượng xây dựng cơ bản, hóa đơn GTGT, thuế suất GTGT, phương pháp tạo chi phí theo xây dựng cơ bản (có thể sử dụng phương pháp tự làm hay giao khoán). Khi tiếp nhận đối tượng xây dựng cơ bản vào kế toán để làm tài sản cố định thì một phần chi phí thuế GTGT được hình thành bởi phương pháp giao khoán bây giờ sẽ tạo nên giá trị tài sản cố định, có thể được coi là đối tượng được đưa vào khấu trừ.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Kế toán thuế (theo thuế thu nhập doanh nghiệp) Trang sau

Kế toán thuế Trang trước