Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thuế môn bài

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Các dạng hoạt động riêng biệt của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có thể chịu thuế môn bài theo quyết định của các cơ quan chính quyền địa phương.  

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" tổ chức kế toán độc lập chi phí và thu nhập theo các dạng hoạt động.  

Chi phí mà không cần tính vào dạng hoạt động cụ thể vào thời điểm kết thúc hoạt động thì được phân bổ khi kết chuyển các thao tác chuẩn đóng tháng.  

Có thể xác định tỷ lệ cố định chi phí được tính vào hoạt động chịu thuế môn bài.  

Sau khi ghi vào cơ sở thông tin tất cả chứng từ của kỳ báo cáo và kết chuyển các chứng từ thường kỳ tự động tạo "Sổ ghi nhận thu nhập và chi phí". 

Nếu cần, có thể nhập thủ công các bản ghi của sổ thu nhập và chi phí.


Đăng ký tải về 1C:KẾ TOÁN 8 Trang sau

Kế toán thuế (theo thuế thu nhập doanh nghiệp) Trang trước