Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán thuế

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có đáp ứng các yêu cầu của luật thuế hiện hành.  

Trong phân hệ thanh toán tiền lương bảo đảm lập các báo cáo thuế dưới dạng giấy và dưới dạng điện tử liên quan tới tiền lương, thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Thực hiện kế toán các khoản trích theo lương. Để quyết toán thuế và lập tờ khai thuế, trong chương trình có sử dụng các Báo cáo pháp quy.  

Đáp ứng các yêu cầu của luật GTGT. Phân hệ GTGT bảo đảm cho việc phản ánh hạch toán thuế GTGT vào các tài khoản kế toán doanh nghiệp, lập hóa đơn GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra.


Thuế GTGT Trang sau

Nộp báo cáo thuế, báo cáo về phí bảo hiểm dưới dạng điện tử theo các kênh liên kết. Trang trước