Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Gia công nguyên vật liệu nhận gia công

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Doanh nghiệp sản xuất có thể cung cấp dịch vụ gia công nguyên vật liệu nhận gia công. Lúc này, việc gia công nguyên vật liệu nhận gia công cần được tính toán riêng biệt so với nghiệp vụ xuất xưởng thành phẩm của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Cung cấp dịch vụ gia công

Doanh nghiệp còn có thể đặt dịch vụ sản xuất ở doanh nghiệp khác – chuyển nguyên vật liệu gia công. Kế toán dịch vụ như vậy ở doanh nghiệp – người đặt hàng có các đặc điểm riêng, bởi vì doanh nghiệp có quyền sở hữu đối với nguyên vật liệu, cũng như đối với tất cả bán thành phẩm và thành phẩm nhận được trong quá trình gia công.  

Trong 1C:KẾ TOÁN 8 tự động cả hai tình huống khi doanh nghiệp đóng vai trò người nhận gia công và người sở hữu nguyên vật liệu.


Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình Trang sau

Nghiệp vụ sản xuất Trang trước