Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán vật tư, hàng hóa

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Công tác kế toán vật tư, hàng hóa thường đòi hỏi phải xử lý một lượng lớn các thông tin. Do vậy, cấu hình phải làm cho người sử dụng thật thoải mái khi làm việc thông qua việc sử dụng các cơ chế tự động đặt dữ liệu mặc định, tính năng nhập chứng từ trên cơ sở các chứng từ khác hoặc nhiều thủ thuật khác.  

Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm được tiến hành trong  "1C:KẾ TOÁN 8" theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2 "Hàng tồn kho" và theo những hướng dẫn về áp dụng chuẩn mực kế toán này. 

Lập bản ghi kế toán

Tự động đặt tài khoản kế toán vật tư, hàng hóa

Đánh giá vật tư, hàng hóa khi ghi giảm


Lập bản ghi kế toán

Các giao dịch tiếp nhận, điều chuyển và ghi giảm vật tư, hàng hóa được ghi nhận bằng cách nhập các chứng từ tương ứng vào cơ sở dữ liệu. Các bút toán khi đó được lập ra một cách tự động. Các mục của bút toán được điền trên cơ sở thông tin sẵn có trong chứng từ.

Như vậy, nếu ghi nhập vật tư, hàng hóa bằng cách nhập chứng từ "Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ" thì vật tư, hàng hóa đang nhập được chuyển sang phần bảng của chứng từ trên thẻ "Hàng hóa". Hơn nữa, trong quá trình người sử dụng điền vào phần bảng, đối với từng mặt hàng, cấu hình tự động đặt tài khoản kế toán, tài khoản kế toán thuế GTGT và một số dữ liệu khác vào các ô tương ứng. Những dữ liệu này được dùng trong "1C:KẾ TOÁN 8" khi tự động lập ra các bút toán.

Bút toán được lập theo từng dòng của phần bảng "Hàng hóa". Một phần tử của danh mục "Mặt hàng" của cột phần bảng cùng tên "Hàng hóa" được chỉ ra với tư cách là khoản mục (đối tượng của kế toán phân tích) bên Nợ bút toán.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Lập bản ghi kế toán

Như vậy, kế toán chi tiết vật tư, hàng hóa được tiến hành trên cơ sở danh mục "Mặt hàng". Trong danh mục này có lưu tên gọi và các mục vật tư, hàng hóa khác.


Tự động đặt tài khoản kế toán vật tư, hàng hóa

Nếu tự động đặt tài khoản kế toán doanh nghiệp của kế toán vật tư, hàng hóa theo mặc định thì phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" chọn được bản ghi thích hợp nhất trong danh sách đặc biệt mà được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Tự động đặt tài khoản kế toán vật tư, hàng hóa

Để chỉ ra tài khoản hạch toán với đối tác, trong bút toán theo mặc định sẽ chọn ra một bút toán thích hợp nhất từ danh sách tương tự khác.

Đồng thời nhân viên điền chứng từ của kế toán vật tư, hàng hóa luôn luôn có khả năng chỉ ra các tài khoản của kế toán doanh nghiệp một cách thủ công.


Đánh giá vật tư, hàng hóa khi ghi giảm

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có hỗ trợ các phương pháp đánh giá vật tư, hàng hóa sau khi ghi giảm như sau:

 • bình quân gia quyền;
 • nhập trước, xuất trước (FIFO);
Khi tùy chỉnh chính sách kế toán doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu được thiết lập để lựa chọn phương pháp này hay phương pháp khác.

Dùnng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Kế toán thanh toán với đối tác Trang sau

Giới thiệu chung Trang trước