Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán tiền lương

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" đảm bảo việc phản ánh các giao dịch liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương.

Việc thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác có liên quan đến lương được thực hiện trong phân hệ tiền lương.

Phân hệ tiền lương có mức cơ động lớn. Điều này liên quan đến việc trong kế toán doanh nghiệp và một số dạng kế toán khác không cần chi tiết hóa các thông tin được sử dụng trong phân hệ tiền lương để đảm bảo cho kế toán thu nhập, khấu trừ cá nhân và trích theo lương. Do vậy, khác với các phân hệ cấu hình khác, các chứng từ của phân hệ tiền lương không tạo ra các bút toán và tất nhiên không được phản ánh vào kế toán doanh nghiệp.

Để phản ánh các số liệu về thu nhập và khấu trừ của người lao động vào kế toán doanh nghiệp, trong phần mềm có dùng chứng từ "Định khoản tiền lương".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán tiền lương

Chứng từ có thể được điền một cách tự động trên cơ sở tính lương, khấu trừ và các khoản tiền phải nộp khác mà đã được nhập vào cơ sở dữ liệu bằng các chứng từ của phân hệ tiền lương. Các bút toán được lập ra tự động và được phản ánh trên thẻ "Bút toán" trong phần bảng của chứng từ.

Các tài khoản kế toán dùng để đặt vào các bút toán được lập ra tự động, tương ứng với các thiết lập ban đầu trong danh sách các phương pháp định khoản tiền lương.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Phương pháp định khoản tiền lương

Như vậy, nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong kế toán được chia làm hai nhiệm vụ nhỏ:

 • kiểm tra danh sách các phương pháp định khoản tiền lương;

 • nhập chứng từ "Định khoản tiền lương".

Việc thanh toán tiền lương cho người lao động được nhập bằng các chứng từ chỉ tiêu tiền tệ của phân hệ kế toán vốn bằng tiền. Để phản ánh đúng nghiệp vụ kế toán về việc thay đổi trạng thái hạch toán với từng nhân viên, trong chứng từ thanh toán có chỉ ra đường dẫn tới chứng từ của phân hệ tiền lương "Bảng thanh toán tiền lương", vì chính trong chứng từ này có chứa bảng lương và tiền lương được lĩnh, trừ thuế thu nhập cá nhân và những khoản giảm trừ khác.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Đóng sổ cuối kỳ Trang sau

Kế toán tài sản cố định Trang trước