Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán giao dịch tiền gửi và tiền mặt

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Trong "1C:KẾ TOÁN 8", các giao dịch tiền gửi và tiền mặt được thực hiện bởi các chứng từ trong phân hệ kế toán vốn bằng tiền. Đối với các chứng từ thanh toán bằng tiền gửi (ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu), cần phải chỉ ra ngày thực hiện vì ngày thanh toán có thể không trùng với ngày của chứng từ. Đối với các chứng từ tiền mặt, không cần chỉ ra ngày thanh toán vì theo các nguyên tắc giao dịch tiền mặt thì ngày thanh toán trùng với ngày chứng từ.  

Khi nhập chứng từ thanh toán, các bút toán sẽ được lập một cách tự động. Ngày thanh toán sẽ được dùng làm ngày của các bút toán.

Kế toán giao dịch tiền gửi

Thông tin về các giao dịch tiền gửi sẽ được nhập vào cơ sở thông tin bằng những chứng từ thanh toán tiền gửi (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, giấy báo có, giấy báo nợ). Các bút toán có thể được lập theo từng chứng từ tiền gửi.

Có thể mở một đoạn của sổ bút toán mà có chứa các bút toán được hình thành bởi chứng từ thanh toán tiền gửi bằng cách nhấp đúp chuột vào biểu mẫu màn hình của chứng từ đó.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán giao dịch tiền gửi

Cấu hình không cho phép sửa đổi các bút toán bằng tay. Để thay đổi bút toán cần phải thay đổi thông tin ban đầu có trong chứng từ và kết chuyển lại chứng từ, có nghĩa là lập lại các bút toán từ đầu.  

Tiền gửi được tính ở tài khoản 112. Doanh nghiệp có thể có một số tài khoản trong một hoặc nhiều ngân hàng. Trong hệ thống các tài khoản của kế toán doanh nghiệp, dạng khoản mục "Tài khoản ngân hàng" được ghép vào tài khoản 112.  

Tài khoản tiền gửi được chỉ ra trong biểu mẫu chứng từ thanh toán tiền gửi. Khi bút toán lập tự động, tài khoản đó sẽ được đặt làm khoản mục.  

Các tài khoản thanh toán với đối tác mà sẽ dùng trong các bút toán, được chỉ ra trực tiếp trong biểu mẫu chứng từ. Nhưng không cần thiết nhập nó một cách đặc biệt chính xác vì nó sẽ được đặt một cách tự động sau khi người sử dụng chỉ ra đối tác và hợp đồng trong biểu mẫu chứng từ.

Trong cấu hình thực hiện các cơ chế nhập và xử lý theo nhóm các chứng từ thanh toán: bộ xử lý "Bản sao kê ngân hàng", cơ chế trao đổi thông tin với chương trình kiểu "Internet-banking". Những bộ xử lý này lập hoặc điều chỉnh các chứng từ mà sau đó sẽ tạo ra các bút toán.

Giao dịch tiền mặt

Thông tin về các giao dịch tiền mặt được nhập vào cơ sở dữ liệu bằng các chứng từ tiền mặt (phiếu thu và phiếu chi, giấy thanh toán tiền tạm ứng).

Để nhập những thay đổi tiền tệ theo các chứng từ tiền mặt (phiếu thu, phiếu chi). Không cần phải chỉ ra ngày thanh toán một cách đặc biệt vì đối với các chứng từ tiền mặt, ngày thanh toán buộc phải trùng với ngày của chứng từ.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Giao dịch tiền mặt

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Kế toán các giao dịch thương mại Trang sau

Kế toán thanh toán với đối tác Trang trước