Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán các giao dịch thương mại

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

"1C:KẾ TOÁN 8" được dùng để phản ánh các dạng giao dịch thương mại sau trong kế toán doanh nghiệp, bao gồm:

Các giao dịch kinh tế được nhập vào cơ sở dữ liệu bằng các chứng từ tương ứng: "Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ", "Giao hàng và cung cấp dịch vụ", "Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ"… Các bút toán được tự động lập ra theo chứng từ và theo các mục của chứng từ được chọn.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán các giao dịch thương mại

Để thay đổi các khoản mục của bút toán, cần phải thay đổi các mục của chứng từ và kết chuyển lại chứng từ, có nghĩa là lập lại các bút toán của chứng từ.  

"1C:KẾ TOÁN 8" có nhiều cơ chế sẵn có để thúc đẩy năng suất và giảm bớt công việc của người sử dụng. Nhiều mục của chứng từ mà sau đó trở thành các mục của các bút toán được nhập vào chứng từ theo mặc định một cách tự động.  

Khi bút toán được lập tự động theo các giao dịch thương mại, có đảm bảo kế toán riêng biệt giữa các khoản ứng trước và bao bì luân chuyển phù hợp với những yêu cầu của chế độ kế toán Việt Nam. Có tính đến các đặc điểm của bán lẻ tại các điểm bán hàng đã được tự động hóa và chưa được tự động hóa, các đặc điểm của bán hàng ký gửi, bao gồm cả việc đặt ký gửi lại hàng nhận bán hộ.  

Nhờ có mức độ tự động hóa cao mà người sử dụng không phải là kế toán viên cũng có thể nhập các chứng từ của kế toán các giao dịch thương mại vào cơ sở dữ liệu. Khi đó, chức năng kế toán viên được chuyển sang thành kiểm tra các thiết lập của cơ sở dữ liệu nhằm mục đích điều tiết việc phản ánh các giao dịch thương mại vào kế toán doanh nghiệp.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Kế toán sản xuất Trang sau

Kế toán giao dịch tiền gửi và tiền mặt Trang trước