Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nhập các giao dịch thủ công

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" việc nhập các sự kiện hoạt động kinh doanh bằng các chứng từ là phương thức chính để tiến hành kế toán. Phương thức này có những thuận lợi sau:
 • Tự động nhập thông tin trên cơ sở thông tin đã nhập từ trước;
 • In chứng từ ra giấy;
 • Tự động lập các bút toán doanh nghiệp khi kết chuyển chứng từ.

Tuy nhiên, đôi khi kế toán viên cần phải nhập trực tiếp các bút toán vào cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, trong cấu hình có sẵn cách nhập bút toán thủ công (đơn giản). Phương thức này có khối lượng làm việc lớn hơn do vậy không cần thiết phải áp dụng thường xuyên. Khi thường xuyên nhập các giao dịch lặp lại bằng tay, cần đi đến lựa chọn: hoặc là tìm mẫu chứng từ thích hợp trong cấu hình, thay đổi những tùy chỉnh mà ảnh hưởng đến việc lập các bút toán bằng các chứng từ, hoặc là sử dụng các giao dịch mẫu.

Nhập các bút toán của kế toán doanh nghiệp một cách thủ công là cách ghi nhận các giao dịch vào cơ sở dữ liệu mà không được tự động hóa bởi các chứng từ.


Giao dịch là sự kết hợp lô-gíc các bút toán mà có liên quan đến nhau trong doanh nghiệp và đồng thời được nhập vào cơ sở dữ liệu. Ngoài các bút toán ra, giao dịch có thể chứa các bản ghi của kế toán thuế.

Khi tiến hành kế toán thủ công, người sử dụng trực tiếp chỉ ra tất cả các mục của các bút toán (trong đó có ba khoản mục bên Nợ và ba khoản mục bên Có, các số liệu dành cho kế toán ngoại tệ và kế toán số lượng). 


Để nhập các bút toán thường hay sử dụng, hợp lý nhất là sử dụng cơ chế giao dịch mẫu.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Giao dịch mẫu Trang sau

Đóng sổ cuối kỳ Trang trước