Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đóng sổ cuối tháng

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Việc kết chuyển cuối kỳ luôn làm cho các kế toán viên phải đau đầu. Trong một thời gian tương đối ngắn, cần phải kiểm tra một lượng lớn các thông tin, tính toán các số liệu tổng kết tháng, nhập các giao dịch bắt buộc, tính thuế.

Những vấn đề kể trên đang được giải quyết thành công trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8".

Chứng từ "Đóng sổ cuối kỳ"

Bảng tính hàng kỳ

Kiểm tra nhanh công việc kế toán


Chứng từ "Đóng sổ cuối kỳ"

Các giao dịch thường kỳ được tiến hành vào cuối tháng được tự động hóa:

 • Tính khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình;
 • Ghi giảm giá quần áo bảo hộ lao động và công cụ dụng cụ đang sử dụng;
 • Đánh giá lại các khoản ngoại tệ;
 • Ghi giảm chi phí trả trước;
 • Xác định các kết quả kinh doanh và đóng các tài khoản đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8;
 • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để lập các bút toán đóng tháng, cần phải lập ra chứng từ "Đóng sổ cuối tháng", trong đó chỉ ra tên doanh nghiệp và tháng cần đóng. Các bút toán sẽ được tính toán và lập ra một cách tự động.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Đóng sổ cuối kỳ

Bảng tính hàng kỳ

Để phân tích bản ghi kế toán của chứng từ "Đóng sổ cuối kỳ" sử dụng tập hợp bảng tính hàng kỳ.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Đóng sổ cuối kỳ

Kiểm tra nhanh công việc kế toán

Kế toán viên cần phải theo dõi để các thông tin mà được sử dụng cho chứng từ đóng tháng kịp thời và chính xác nhập vào cơ sở thông tin. Để thực hiện công việc này, nên sử dụng quy trình đã được tự động hóa "Kiểm tra nhanh công việc kế toán".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kiểm tra nhanh công việc kế toán


Quy trình đã được tự động hóa "Kiểm tra nhanh công việc kế toán" sẽ kiểm tra dữ liệu xem có tương ứng với phương pháp kế toán và luật pháp đã được thiết lập trong phần mềm không. Điều đó giúp phát hiện lỗi khi tiến hành kế toán, chỉ ra những nguyên nhân gây ra lỗi có thể có, đưa ra những khuyến nghị để sửa các lỗi trên.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8


Nhập các giao dịch thủ công Trang sau

Kế toán tiền lương Trang trước