Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kiểm kê

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Kiểm kê thường xuyên là một trong các cách thức để bảo quản tài sản của doanh nghiệp.

1C:KẾ TOÁN 8 bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm kê vật tư, hàng hóa theo từng kho và người chịu trách nhiệm.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Kiểm kê hàng hóa

Theo dữ liệu kiểm kê, có thể in mẫu "Biên bản kiểm kê hàng hóa".  

Khi phát hiện thừa vật tư, hàng hóa có thể tự động lập chứng từ ghi tăng hàng hóa, khi phát hiện thiếu vật tư, hàng hóa có thể lập chứng từ ghi giảm hàng hóa trên cơ sở chứng từ "Kiểm kê vật tư, hàng hóa trong kho".


Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ Trang sau

Kế toán bao bì Trang trước