Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán bao bì

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Bao bì luân chuyển là một dạng đặc biệt của vật tư, hàng hóa được sử dụng trong giao hàng, vận chuyển hàng hóa và thành phẩm.  

Các giao dịch sau trong "1C:KẾ TOÁN 8" được nhập cùng với bao bì luân chuyển:  

 • chuyển giao bao bì luân chuyển cho người mua (người mua cần phải hoàn trả lại cho doanh nghiệp bao bì này); 
 • người mua trả lại bao bì; 
 • tiếp nhận bao bì luân chuyển từ người bán. Doanh nghiệp cần phải trả lại người bán bao bì này, hơn nữa, bao bì này được liệt kê vào bảng kê chi tiết của doanh nghiệp theo giá trị cầm cố; 
 • trả lại bao bì cho người bán. 

Trong cấu hình có tiến hàng kế toán theo giá trị và số lượng theo các số phát sinh khi tiếp nhận, giao hàng và số dư của bao bì luân chuyển theo từng đối tác.  

Bao bì luân chuyển cần kế toán độc lập. Để thực hiện điều này, thông tin về điều chuyển bao bì được chỉ ra trong các thẻ đặc biệt Bao bì của chứng từ.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Tiếp nhân hàng hóa và dịch vụ

Nếu như bao bì được bán cho người mua không cần điều kiện hoàn lại thì việc giao bao bì giống như bán hàng hóa hoặc thành phẩm. Bao bì này không cần kế toán độc lập.


Kiểm kê Trang sau

Vật tư Trang trước