Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ là các loại vật tư khác nhau có trình tự đặc biệt khi ghi giảm chi phí.

Kế toán thiết lập tham số ghi giảm cho từng loại quần áo bảo hộ và công cụ dụng cụ: thời hạn hữu dụng theo tháng, phương pháp ghi giảm giá trị trong sản xuất (đường thẳng, ghi giảm giá trị khi chuyển giao vào sử dụng, tỷ lệ với khối lượng sản phẩm)…

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Quần áo bảo hộ lao động

Giá trị của công cụ, dụng cụ và quần áo bảo hộ có thể được ghi giảm ngay sau khi đưa vào sử dụng. Nếu giá trị được ghi giảm trong thời gian sử dụng thì việc ghi giảm được thực hiện tự động bằng các giao dịch chuẩn của đóng tháng.  

Khi chuyển quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ vào sản xuất, các công cụ, dụng cụ này sẽ tiếp tục được kế toán trong "1C:KẾ TOÁN 8" tại tài khoản ngoài bảng cho đến lúc thanh lý thực tế. Trong chương trình có khả năng trả lại quần áo bảo hộ và công cụ dụng cụ về kho, điều chuyển giữa những người chịu trách nhiệm, cũng như ghi giảm do hao mòn hoặc hỏng.


Bán hàng Trang sau

Kiểm kê Trang trước