Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nộp báo cáo thuế, báo cáo về phí bảo hiểm dưới dạng điện tử theo các kênh liên kết.

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Các chương trình của hệ thống "1C:KẾ TOÁN 8" có chế độ nộp báo cáo thuế, báo cáo về phí bảo hiểm qua Internet có sử dụng chữ ký điện tử.  

 • đến cơ quan thuế; 
 • đến quỹ hưu. 
Chế độ nộp báo cáo qua Internet cho phép thực hiện trực tiếp gửi từ các chương trình của hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 8" đến Server chuyên dụng, ngoài ra chế độ này còn theo dõi tiến trình tất cả giai đoạn của báo cáo, từ khi gửi đến khi nhận được kết quả xử lý của cơ quan kiểm soát tương ứng.

Kế toán thuế Trang sau

Kết xuất báo cáo dưới dạng điện tử Trang trước