Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Làm việc với báo cáo

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Để tùy chỉnh danh sách báo cáo pháp quy, có thể sử dụng danh mục báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

Có thể tự tùy chỉnh danh sách báo cáo pháp quy: sắp xếp báo cáo trong danh sách, chuyển chúng từ nhóm này sang nhóm khác. Nếu doanh nghiệp không cung cấp mẫu báo cáo bất kỳ thì có thể chọn từ danh sách, sau đó khi cần có thể khôi phục lại. Có thể thêm báo cáo mới vào danh sách mà không có trong cấu hình mẫu và được tạo ra bởi đối tác hoặc chuyên gia khác.  

Nếu báo cáo pháp quy gồm nhiều phần hành thì mẫu báo cáo sẽ có các thẻ. Chương trình cung cấp tính năng tùy chỉnh bổ sung báo cáo này, ví dụ, có thể ngắt hiển thị các thẻ trong biểu mẫu.  

Có thể thêm và xóa bỏ các dòng trống của báo cáo. Lúc này, hệ thống theo dõi việc sắp xếp dữ liệu trên các trang in và nếu cần tự động thêm trang định dạng A4.  

Có thể chi tiết dữ liệu diễn giải bằng các báo cáo chuẩn. Khi lưu báo cáo sẽ lưu cả dữ liệu diễn giải, vì vậy sau khi mở lại báo cáo đã lưu có thể gọi ra diễn giải mà không cần điền lại báo cáo.  

Có thể tự động kiểm tra mức độ chính xác điền báo cáo pháp quy: kiểm tra sự ràng buộc các chỉ tiêu báo cáo đã chỉ ra trong các phần hành khác nhau hoặc trong các kỳ khác nhau, cũng như với các báo cáo pháp quy khác.  

Có thể in báo cáo mà không cần xem trước hoặc hiển thị mẫu in để xem trước và soạn.  

Khi chuẩn bị mẫu in, báo cáo được tự động phân chia thành các trang, chương trình tiến hành đánh số thứ tự các trang.  

Có thể chỉ ra số lượng bản sao cần in và thay đổi trình tự hiển thị các trang để in. 

1C:KẾ TOÁN 8 cho phép làm việc gom nhóm với các báo cáo pháp quy. Chế độ gom nhóm cho phép hiển thị mẫu in đối với nhóm báo cáo đã chọn, hiển thị báo cáo để in mà không cần xem trước, kiểm tra khả năng kết xuất hoặc kết xuất báo cáo. Lúc này không cần mở mẫu của các báo cáo.  

Báo cáo đã lập được lưu trực tiếp trong cơ sở thông tin trong nhật ký báo cáo pháp quy. Ngoài ra, có thể soạn báo cáo pháp quy đã điền như văn bản dạng bảng riêng biệt và lưu ra đĩa dưới dạng tệp. 

Có thể làm việc nhật ký báo cáo pháp quy như với nhật ký thông thường các chứng từ của hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 8". Trong nhật ký hiển thị danh sách tất cả các báo cáo đã lưu và đã lập từ trước. Nếu trong nhật ký lưu quá nhiều báo cáo thì để thuận tiện xem có thể lọc theo dạng báo cáo và theo kỳ.  

Từ nhật ký có thể mở báo cáo đã lập bất kỳ, đưa vào đó các thay đổi và lưu lại báo cáo cùng với các thay đổi. Nếu mẫu báo cáo đã thay đổi theo thời gian thì sẽ mở báo cáo trong mẫu "cũ" tương ứng. Có thể in lại báo cáo, kết xuất chúng dưới dạng điện tử, xóa bỏ các báo cáo cũ hoặc báo cáo bị điền sai.  

Kiểm tra báo cáo theo các nguyên tắc của Tổng cục thuế trong "1C:KẾ TOÁN 8" 

"1C:KẾ TOÁN 8" và một loạt các chương trình khác thuộc hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP" tự động kiểm tra các tờ khai thuế cho tương ứng với dữ liệu mà Tổng cục thuế sử dụng.  

Người sử dụng có thể tự mình nhanh chóng phát hiện các vấn đề và loại bỏ chúng trước khi nộp báo cáo cho phòng thuế.  

Nếu tiến hành kế toán có sử dụng các chứng từ chuẩn của "1C:KẾ TOÁN 8" còn báo cáo được lập trên cơ sở dữ liệu của cơ sở thông tin, trong phần lớn trường hợp, các liên kết kiểm soát sẽ được tuân thủ tự động. Chức năng kiểm tra mối liên kết kiểm soát cần thiết trong trường hợp nhập thủ công các nghiệp vụ hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu của báo cáo.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Kết xuất báo cáo dưới dạng điện tử Trang sau

Danh sách báo cáo pháp quy thường sử dụng Trang trước

.