Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kết xuất báo cáo dưới dạng điện tử

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Báo cáo pháp quy có thể được kết xuất dưới dạng điện tử nếu có xem xét kết xuất các văn bản chuẩn dưới dạng đó. 

Trước khi kết xuất, chương trình tự động kiểm tra báo cáo đã lập về mức độ điền đầy đủ và chính xác phù hợp với các văn bản chuẩn. Khi không tuân thủ yêu cầu nào đó, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo. Từ thông báo có thể chuyển trực tiếp đến ô báo cáo chưa điền hoặc điền chưa chính xác. 

Nếu bộ chương trình "Sprinter" của công ty cổ phần đồ gỗ An Dương cho phép chuyển đến các cơ quan thuế tờ khai thuế, báo cáo pháp quy và các chứng từ khác cần để tính và nộp thuế, lệ phí dưới dạng điện tử mà không bị nhân đôi trên giấy. Lúc này, tiến hành truy cập thông thường đến Internet. Báo cáo đã chuyển đến phòng thuế dưới dạng điện tử vẫn có tính pháp lý. Người nộp thuế cung cấp các văn bản dưới dạng điện tử, họ nộp báo cáo và tránh việc lặp báo cáo trên giấy tờ.  

Nếu bộ chương trình "Sprinter" được thiết lập trên máy tính người sử dụng thì người sử dụng có thể chuyển tệp kết xuất dữ liệu của báo cáo thuế và báo cáo pháp quy đến bộ chương trình "Sprinter" để chuyển tiếp đến cơ quan thuế mà doanh nghiệp đăng ký như thuê bao chuyển báo cáo theo các kênh liên kết.


Nộp báo cáo thuế, báo cáo về phí bảo hiểm dưới dạng điện tử theo các kênh liên kết. Trang sau

Làm việc với báo cáo Trang trước