Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Danh sách báo cáo pháp quy thường sử dụng

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Trong 1C:KẾ TOÁN 8 có danh sách báo cáo pháp quy sau:

Báo cáo tài chính  

 • Bảng cân đối kế toán 
 • Bảng cân đối tài khoản 
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
 • Thuyết minh báo cáo tài chính 
Báo cáo thuế  

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT) 
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) 
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) 
Sổ kế toán 

 • Sổ nhật ký chung 
 • Sổ cái 
 • Bảng cân đối số phát sinh 
 • Sổ quỹ tiền mặt 
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 
 • Sổ tiền gửi ngân hàng 
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 
 • Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 
 • Sổ tài sản cố định (TSCĐ) 
 • Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng 
 • Thẻ Tài sản cố định 
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ 
 • Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ 
 • Sổ chi tiết tiền vay 
 • Sổ chi tiết bán hàng 
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 
 • Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 
 • Sổ chi tiết các tài khoản 
 • Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh 
 • ...  
Báo cáo khác
 • Tính giá trị thuần của doanh nghiệp

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Làm việc với báo cáo Trang sau

Báo cáo pháp quy Trang trước