Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

1C:KẾ TOÁN 8 – DỄ TIẾP CẬN VÀ CHUYÊN NGHIỆP!

 

RẤT NHIỀU CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG CỤ TIỆN ÍCH!

Các ưu điểm nổi bật khác của 1C:KẾ TOÁN 8

 • Khả năng tiến hành kế toán thuế và kế toán quản trị các hoạt động kinh tế cho nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở dữ liệu.
 • Tự động hóa kế toán thuế giá trị gia tăng với hàng đã bán, với hàng bán với mức thuế suất 0%, kế toán thuế GTGT khi xây dựng theo phương pháp tự làm cũng như khi áp dụng việc nộp thuế hộ.
 • Khả năng tiến hành kế toán theo lô trong 1С:KẾ TOÁN 8 cho phép tính giá vốn cho nguyên vật liệu đã sản xuất theo phương pháp bình quân gia quyền, cũng như áp dụng các phương pháp FIFO và LIFO. 
 • Có thể sử dụng khả năng kế toán hàng hóa bán lẻ theo giá bán. 
 • Khả năng phản ánh  các nghiệp vụ xuất thành phẩm với việc sử dụng hay không sử dụng tài khoản 631 “Giá thành sản xuất".
 • Khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, các tài khoản của kế toán quản trị được xem như mẫu có trong các chứng từ của cấu hình. Cùng với các tài khoản kế toán hàng hóa và nguyên vật liệu, có thể chỉ ra cho tên hàng hay vị trí cất giữ. Cùng với các tài khoản kế toán công nợ, có thể chỉ ra cho từng đối tác, từng hợp đồng và từng loại hạch toán. Các tài khoản kế toán đã đưa ra được hình thành tự động trong các chứng từ của cấu hình.

Cùng với các tiện ích sau:

 • gửi thư cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của 1VS;
 • lịch, máy tính con;
 • quản lý và phân quyền người sử dụng;
 • trao đổi dữ liệu theo định dạng XML;
 • đồng bộ hóa dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu phân tán;
 • quản lý nhật ký sự kiện hệ thống (log file);
 • kết chuyển chứng từ theo nhóm;
 • xử lý danh mục và chứng từ theo nhóm;
 • đặt ngày cấm thay đổi dữ liệu;
 • tự động cập nhật cấu hình qua Internet;
 • kết nối với thiết bị ngoại vi.

Các tính năng của nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP 8» cho phép:

 • tùy chỉnh hệ thống quản lý theo các đặc trưng cho từng chuyên nghành;
 • tích hợp với các chương trình và các thiết bị của các nhà sản xuất khác;
 • phát triển các tính năng sẵn có trong hệ thống theo mức độ phát triển của doanh nghiệp và nhu cầu tăng số lượng người sử dụng;
 • thích ứng hệ thống quản lý với các khuynh hướng mới trong quản lý và kế toán, với các thay đổi của pháp luật hay với các tiêu chuẩn tập đoàn.
Các sản phẩm phần mềm của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8» có khả năng “lớn lên” cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIÊP 8» có khả năng đảm bảo khả năng mở rộng quy mô của giải pháp phần mềm:
 • có phiên bản một người sử dụng để dùng cho một cá nhân hay cho một doanh nghiệp nhỏ;
 • có phiên bản dùng cho nhiều người sử dụng theo phương án File-server;
 • có phiên bản Client-server, dùng cho hàng chục, hoặc hàng trăm người sử dụng cùng một lúc, có thể đảm bảo cho hiệu quả cao trong công việc sử dụng, đáng tin cậy khi lưu giữ thông tin;
Tính tương thích với các giải pháp ứng dụng khác cho phép dễ dàng chuyển sang các phiên bản mạnh hơn theo mức độ tăng lên của các vấn đề cần giải quyết.

Nên tham khảo thêm các phần sau: