Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)
1C:KẾ TOÁN 8 – DỄ TIẾP CẬN VÀ CHUYÊN NGHIỆP!

 

 TƯƠNG ỨNG NGHIÊM NGẶT VỚI LUẬT PHÁP

1C:KẾ TOÁN 8 phản ánh kịp thời các thay đổi của pháp luật và các mẫu báo cáo

 • Kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8 được tiến hành phù hợp với các quy định pháp  luật hiện hành. Trong chương trình có phản ánh các quy định của Luật kế toán, các quyết định, thông tư, chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp quy khác: Bộ luật dân sự Việt Nam, Luật kế toán, Quyết định của Bộ tài chính, Chế độ kế toán và các văn bản pháp quy khác.
 • Trong 1C:KẾ TOÁN có gồm các biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo thuế, báo cáo về thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. 
 • Trong thành phần 1C:KẾ TOÁN 8 có hệ thống tài khoản doanh nghiệp theo như Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính. 
  •   Báo cáo thuế 
  •   Báo cáo tài chính 
  •   Tất cả các dạng báo cáo đều phù hợp với các văn bản pháp quy
 • 1C:KẾ TOÁN 8 thường xuyên được cập nhật, kịp thời phản ánh các thay đổi về luật pháp.

Nên tham khảo thêm các phần sau: