Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:KẾ TOÁN 8 – DỄ TIẾP CẬN VÀ CHUYÊN NGHIỆP!

  TỰ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC TÍNH TOÁN PHỨC TẠP
      1C:KẾ TOÁN 8 trợ giúp làm đơn giản hóa công việc hàng ngày của người làm kế toán      
 • 1С:KẾ TOÁN 8 tự động hóa các tính toán phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức. Phần lớn chúng được lập ra bởi biểu mẫu chuyên dụng “Đóng sổ cuối kỳ". Chương trình tự động thực hiện các tính toán cần thiết và hình thành ra các bút toán.             

      Khấu hao và giảm dần giá trị

 • 1C:KẾ TOÁN 8 tự động tính khấu hao tài sản cố định. Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính khấu hao được quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3 và số 4.
 • Ngoài ra, tự động trích khấu hao tài sản cố định hữu  hình, tài sản cố định vô hình và giảm dần giá trị hàng tháng cho quần áo bảo hộ và công cụ lao động.            

      Giá thành sản xuất  

 • 1C:KẾ TOÁN 8 tự động tính giá thành sản xuất các sản phẩm. Trong tháng, các sản phẩm được tạo ra theo giá thành định mức (dự tính). Đến cuối tháng, chương trình tự động tính giá trị thực tế của thành phẩm và tạo ra các bút toán điều chỉnh đã lập ra trong tháng.           

     Điều chỉnh lại giá trị hàng hóa đã ghi giảm

 • Khi xuất kho hàng hóa theo giá trị trung bình, 1C:KẾ TOÁN 8 ghi giảm giá trị tại thời điểm xuất hàng («trung bình»). Đến cuối tháng, chương trình tự động điều chỉnh lại số tiền ghi giảm trên cơ sở giá trị trung bình của hàng hóa đã ghi giảm tại cuối tháng («bình quân gia quyền»).

      Chi phí trả trước 

 • Hàng tháng, 1C:KẾ TOÁN 8 tự động tính và ghi giảm các chi phí trả trước.            

      Kế toán theo lô

 • 1C:KẾ TOÁN 8 có thể tiến hành kế toán vật tư hàng hóa theo từng lô hàng đã nhận.
  Khi xuất vật tư hàng hóa, chương trình tự động ghi giảm từ các lô hàng tương ứng cùng với việc sử dụng phương pháp FIFO hoặc LIFO (Nhập trước xuất trước hoặc Nhập sau xuất trước).     
         

      Tính toán chênh lệch giá trị và chênh lệch tỷ giá

 • Khi tiến hành hạch toán theo ngoại tệ hoặc theo đơn vị quy ước, chương trình tự động tính các khoản chênh lệch giá trị hoặc chênh lệch tỷ giá.          

      Kế toán thuế

 • 1C:KẾ TOÁN 8 tự động xác định thuế GTGT được tiếp nhận để khấu trừ phụ thuộc theo các điều kiện tiêu thụ hàng hóa (ví dụ theo nhiều mức thuế suất khác nhau: 0%, 5%, 10%, không thuế GTGT).
 • Thuế TNCN và các khoản trích theo lương
 • Việc tính các khoản trích theo lương được tiến hành một cách tự động trong chương trình. Chỉ cần chỉ ra số tiền lương phải trả cho người lao động. Hệ thống sẽ tự động lập ra các thông tin cho cơ quan thuế.            

      Lập các báo cáo tài chính

 • 1С:KẾ TOÁN 8 tự động tính toán phần lớn các chỉ tiêu khi lập các báo cáo thuế và báo cáo quản trị. Khi lập ra báo cáo tài chính, chỉ cần chỉ ra doanh nghiệp và kỳ báo cáo.     

Nên tham khảo thêm các phần sau: