Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:KẾ TOÁN 8 – DỄ TIẾP CẬN VÀ CHUYÊN NGHIỆP!

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHO KẾ TOÁN

        Kiến thức của Bạn cũng đủ để bắt đầu công việc – Hãy thử xem! 
 • Để bắt đầu công tác kế toán trong 1C:DOANH NGHIỆP 8, chỉ cần nhập các dữ liệu về doanh nghiệp và chỉ ra các tham số của chính sách kế toán. Chương trình sẽ tự động điều chỉnh theo các tham số đã được đặt để bắt đầu công việc.

          Đơn giản khi điền chứng từ 

 • Khi điền các chứng từ trong 1C:KẾ TOÁN 8, phần lớn các dữ liệu được chèn vào một cách tự động. Ví dụ như để lập hóa đơn thanh toán, cần chỉ ra tên đối tác và chọn hàng hóa hoặc dịch vụ, và thế là đã lập xong chứng từ!

Đơn giản khi phân tích thực trạng kế toán     

 • Để phân tích kịp thời thực trạng kế toán trong 1C:Phần mềm KẾ TOÁN 8, trước hết cần xem xét các báo cáo kế toán khác nhau: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản dạng bàn cờ, phân tích tài khoản, thẻ tài khoản và nhiều báo cáo khác. Các báo cáo đều có khả năng tùy chỉnh để chỉ đưa ra những thông tin cần thiết. Ví dụ, để tính doanh thu các loại quạt thì trong báo cáo cân đối theo tài khoản 156 “Hàng tồn kho”, có thể lọc theo tên hàng hóa để đưa ra hàng có tên “Quạt điện”.         

          Đơn giản khi lập báo cáo kế toán doanh nghiệp và báo cáo thuế

 • 1C:KẾ TOÁN 8 làm đơn giản hóa đến mức tối đa việc tạo ra các báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Ví dụ, để lập bảng cân đối kế toán, chỉ cần chỉ ra doanh nghiệp và kỳ báo cáo. Tất cả các chỉ tiêu sẽ do chương trình điền tự động! Các báo cáo tài chính đã được lập có trong chương trình cho phép dễ dàng xem xét lại trong các kỳ gần nhất. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính có thể được thay đổi một cách thủ công, chương trình sẽ ghi nhớ lại những thay đổi mà bạn đã đưa vào.

Nên tham khảo thêm các phần sau: