Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài liệu hỗ trợ

Tra cứu văn bản pháp quy 

29-08-2013
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Tải về 

Ngày 22/8/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Nghị định này, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm; phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Yêu cầu người lao động thử việc quá một lần; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mước lương của công việc đó.

Cũng theo Nghị định này phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Chậm đóng bảo biểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đối với người sử dụng lao động không đóng bảo biểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người người thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng: Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối vứoi doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có một trong các hành vị sau: Không công bố giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo quy định; không niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh; sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài không có trình độ đại học từ cử nhân trở lên; không báo cáo việc thay đổi người lãnh đạo đièu hành hoạt động của trung tâm đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2013.Số hiệu văn bản:  95/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:  21.08.2013 17:00:00

Quay lại danh sách