Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài liệu hỗ trợ

Tra cứu văn bản pháp quy 

25-07-2013 Nghị định 83/2013 NĐ - CP ngay 22/07/2013
Tải về 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định gồm 56 Điều, tập trung vào các nội dung: Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế; Xác định trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ cho hàng hóa xuất nhập khẩu; Áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế; Hồ sơ khai thuế; Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Khai thuế Giá trị gia tăng; Khai thuế thu nhập doanh nghiệp; Khai thuế tiêu thụ đặc biệt; Khai thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên); Khai thuế bảo vệ môi trường; Khai thuế thu nhập cá nhân; Khai thuế môn bài; Khai thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước về đất đai; Khai phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thuế thu nhập cá nhân) của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, khai thuế liên quan hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế và các thỏa thuận quốc tế khác; Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

Thời hạn, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ khai thuế; Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan thuế quản lý; Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa; Gia hạn nộp thuế; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; ấn định thuế; Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA); Nộp dần tiền thuế nợ; Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế; Xác định số thuế được miễn, giảm; Công khai thông tin về người nộp thuế….

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007. Bộ Tài chính hướng sẽ hướng dẫn cụ thể các điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, hồ sơ, thủ tục, trình tự giải quyết xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với các trường hợp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013 và thay thế các Nghị định: số 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.


Số hiệu văn bản:  83/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:  21.07.2013 17:00:00

Quay lại danh sách