Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài liệu hỗ trợ

Tra cứu văn bản pháp quy 

Mở tìm kiếm nâng cao
Số hiệu văn bản
Loại văn bản Lĩnh vực Năm ban hành

24-07-2015 Quyết định 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015

Tải về   
Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Số hiệu văn bản:  879/QĐ-TCT
Ngày ban hành:  15.05.2015
24-07-2015 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Tải về 
Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư:
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014;
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
 
Số hiệu văn bản:  96/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:  22.06.2015
24-07-2015 Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015

Tải về 
Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 
Số hiệu văn bản:  75/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:  18.05.2015
24-07-2015 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 07 năm 2015

Tải về  
Bộ  Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Số hiệu văn bản:  26/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:  14.07.2015 09:36:00
24-07-2015 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
Tải về  
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Số hiệu văn bản:  26/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:  27.02.2015
24-07-2015 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

Tải về  
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Số hiệu văn bản:  23/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:  23.06.2015
12-02-2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Tải về   

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Số hiệu văn bản:  12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:  12.02.2015
23-01-2015 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 1 năm 2015

Tải về   

Nghị định 05/2015/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Giải quyết tranh chấp lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.


Số hiệu văn bản:  05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:  12.01.2015
22-01-2015 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014

Nội dung thông tư Tải về   
Phục lục Tải về   

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.


Số hiệu văn bản:  200/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:  22.12.2014
23-10-2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Tải về  
Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. 

Số hiệu văn bản:  151/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:  10.10.2014

Văn bản 1 - 10 của 249
Đầu tiên | Trước. | 1 2 3 4 5 | Tiếp theo | Cuối

XEM NHIỀU NHẤT

30-12-2013 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013


Tải về
Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Số hiệu văn bản:  163/2013/TTLT-BTC-BNV
Ngày ban hành:  15.11.2013

11-12-2013 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
Tải về

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.


Số hiệu văn bản:  56/2013/TT-BTC
Ngày ban hành:  06.11.2013

20-10-2014 Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014


Tải về
Nằm trong định hướng chung nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm của Ngành BHXH trong thời điểm hiện nay là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ doanh nghiệp đóng BHXH. Đó là một trong những nội dung chính tại Hội nghị công bố Quyết định 1018/QĐ-BHXH của BHXH Viêt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT diễn ra ngày 11/10/2014. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp; tham dự có Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh và đại diện Tổng cục Thuế; Viện nghiên cứu Quán lý kinh tế Trung ương, một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam…

Số hiệu văn bản:  1018/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:  10.10.2014

13-05-2014 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014


Tải về
Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.

Số hiệu văn bản:  39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:  31.03.2014 20:12:00

30-06-2014 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014


Tải về
Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC.
 
Số hiệu văn bản:  78/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:  18.06.2014